Jak a proč jste se stal členem Sdružení obrany spotřebitelů?
Pracovníkem SOS jsem se stal asi před dvěma lety na výzvu, která proběhla v hradeckém rozhlase. Navíc jsem se problematikou reklamací zabýval již dříve a mám k ní blízko i nyní, protože jsem sám prodejce, takže vidím věci z obou stran a samozřejmě mě to baví. Bez toho by tato práce dělat nešla.


Kdy SOS vzniklo a čím se zabývá?
Sdružení funguje od roku 1993. Jeho úkolem je obhajoba spotřebitelských práv v případě nezákonného nebo neetického chování prodejců, servisů atd. Tuto činnost provádíme buď poradenskou formou, kde pomáháme spotřebitelům orientovat se v příslušných paragrafech, nebo preventivní formou přednášek pro školy, seniory, zkrátka pro každého, kdo o to požádá. Připomínkujeme připravované zákony, usilujeme o bezpečnost výrobků a také vydáváme materiály s touto tematikou.


Obyvatelé Hradce si nás často pletou se sdružením obrany spotřebitelů a pacientů. Toto je zcela jiná organizace s větší specializací na práva pacientů.


Využívají vašich služeb lidé často?
Aby byl vidět obrovský nárůst dotazů, začnu údajem z roku 2005, kdy jich bylo v celostátním měřítku odpovězeno 15 000, o rok později přes 28 000 a letos se k tomuto počtu blížíme již nyní v září, takže bude podstatně překročen. Spotřebitelé mohou řešit své problémy s našimi odborníky prostřednictvím 16 poraden v ČR, poradenské linky, internetu nebo písemnou formou. Provoz poradenské linky SOS byl doplněn členskou linkou. Členové Sdružení obrany spotřebitelů mají v rámci svého členství určitý počet kreditů na bezplatné poradenství.


Účtujete si poplatky za úspěšnou pomoc klientovi?

Ne, naše rady jsou bezplatné.


A kde tedy sháníte peníze na provoz?
Dílem z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, dílem z Nadace rozvoje občanské společnosti. Také částečně z evropských projektů a z členských příspěvků.


S jakými problémy se na vás lidé obrací?
Škála dotazů je velice široká. Spotřebitelé většinou chtějí znát svá práva a nároky v případech, kdy prodejce nechce uznat jejich reklamaci. Dále řešíme problémy při nákupu přes internet, nevhodně koupený výrobek, reklamace zájezdů, originální obaly, problémy při placení kartou, nekvalitně provedená oprava nebo věc zhotovená na zakázku, a to jsem vyjmenoval pouze zlomek problémů. Pokud se týká nejčastěji dotazovaných výrobků, vedou mobilní telefony, obuv a nábytek.


Zmiňoval jste se o členství v SOS. Jaké jsou jeho výhody a kolik má sdružení členů?
Počet členů překročil šest tisíc. Členství je určeno pro každého, kdo chce být nezávisle a kvalitně informován, přičemž nabízí i další výhody. Podmínky pro sympatizujícího člena nejsou vůbec žádné, stačí vyplnit přihlašovací lístek a poté bude v pravidelných intervalech dostávat informační materiály. Zájemce o velké členství kromě přihlášky zaplatí také poplatek 370 korun na rok, za malé členství pouze 220 korun na rok. Za to je členovi zdarma zasílán časopis Štít, mají výhody přednostního poradenství, dostává informační balíček, bezplatný vstup na akce SOS nebo slevu 30 procent na placené materiály. Ještě musím připomenout, že uvedené členské příspěvky přesně kryjí předplatné časopisů, což znamená, že všechny ostatní výhody jsou zcela zdarma.


Médii proběhla informace, že jste při soudních řízeních nebyli ani jednou úspěšní…
Žaloby nepodávají jednotlivé poradny, ale naše právní oddělení v Praze. O jejich průběhu přehled nemám, pouze vím, že některé organizace, na které byly žaloby podány, naše argumenty uznaly a využily možnosti mimosoudních vyšetření sporu, protože tento způsob je vyšel podstatně levněji.