Stejně jako v předchozích bězích se jedná se o studenty posledního ročníku vyšší odborné školy zaměřené na oblast informačních technologií. Jejich specializací jsou počítačové systémy. Pro stáž je tak zajímavá pozice správce sítě apod. Pro zaměstnavatele nevznikají žádné náklady na odměnu stážisty, ten pro něj může být bezplatnou pomocí v jeho organizaci či firmě. Může přijít s novými nápady a podněty, může podpořit výměnu zkušeností v rámci EU a práci v multikulturním prostředí. Ze strany firmy se přepokládá zapojení ve formě poskytnutí garanta stáže, který bude mít stážistu na starosti, bude mu přidělovat úkoly, které by měly podle možností navazovat na stanovený obecný program stáže. Předpokládaným pracovním jazykem stáže je angličtina. Z dosavadních několika zkušeností se ukazuje, že španělský stážista může být pro naše zaměstnavatele zajímavým přínosem.