Výběrové řízení na provoz Zálabí, do kterého podali nabídku dva zájemci, bylo uzavřeno a vyhodnoceno. Do řízení na prodej provozů Mostek, Smidary a Vorlech se přihlásil jeden zájemce a možnost pro podání nabídek byla prodloužena do poloviny srpna. Řekl to konkurzní správce Stanislav Kužela. Tiba je největším českým výrobcem potištěných tkanin.

U prodeje části Zálabí se nyní podle Kužely připravuje případné uzavření kupní smlouvy. Jména zájemců ani výši jejich nabídek zatím nekomentoval. V podmínkách výběrového řízení za Zálabí správce požadoval nejméně 34,7 milionu korun. U provozů Mostek, Smidary a Vorlech stanovil minimální cenu na 69,55 milionu korun. Výběrové řízení správce vypsal na začátku července.

Tiba přes prohlášení konkurzu letos v únoru výrobu nepřerušila a stále vyrábí a přijímá nové zakázky. Zaměstnává přibližně 550 lidí. Hlavním provozem je dvorské Zálabí s úpravnou, tiskárnou a konfekcí. V Mostku na Trutnovsku je tkalcovna a přádelna a ve Smidarech na Hradecku přádelna.

Tiba se původně snažila konkurzu vyhnout soudním vyrovnáním, o které požádala loni v červnu a soud jí ho v srpnu povolil. Při dvou následných hlasováních ale věřitelé soudní vyrovnání odmítli. Do vyrovnání se přihlásilo přes 1000 věřitelů, kteří po podniku požadovali téměř 600 milionů korun.

Krátce po prohlášení konkurzu na Tibu skončila v březnu v konkurzu i textilka Texlen z nedalekého Trutnova. Konkurzní správce Texlenu zveřejnil v červnu inzerát s předběžnou nabídkou prodeje celého podniku včetně asi 400 zaměstnanců. Loni v dubnu regionu zkrachovala Tepna Náchod, která krátce nato výrobu zcela ukončila.

Zdeněk Rychtera