Pořádá ji Centrum andragogiky, s.r.o, které se dlouhodobě zabývá postupy pro zvyšování prosperity a konkurenceschopnosti firem, působících v České republice. Trénink se koná pod záštitou poslance Evropského parlamentu Petra Duchoně.


Cílem je představit metodu (a její alternativy), která pozitivně ovlivňuje profesní, ale i osobnostní předpoklady pracovníků ve firmě. Součástí programu je mimo jiné i pomoc obchodním partnerům s žádostí o dotace s následnou úspěšnou realizací nebo zvyšování podnikové výkonnosti. Pokud jste se dosud outdoorového tréninku nezúčastnili, máte možnost zdarma posoudit profesionalitu lektorského týmu.
Pracovní setkání se koná 17. května v Brně.