O uvolnění tohoto příspěvku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje a bude o něm ještě jednat zastupitelstvo. Rekonstruovat budou moci díky této krajské podpoře ve třinácti obcích, které mají méně než dva tisíce obyvatel. Mezi obcemi, které připravují stavbu kanalizace jsou také Rasošky na Jaroměřsku.

Nákldy projektové dokumentace na tuto stavbu dosahují výše 357 tisíc korun. Navržená dotace je 249 tisíc korun.


Celkem se letošní krajská podpora modernizace obecních vodovodů vyšplhá na více než 50 milionů korun, které si rozdělí pět desítek malých obcí. „Na stavby v oblasti zásobování pitnou vodou činí příspěvek kraje necelých 20 milionů korun, na rekonstrukce čistíren odpadních vod šlo letos přes 26 milionů korun a na projektovou dokumentaci připravovaných staveb kraj přispěl necelých 5 milionů korun. Celková krajská podpora by se letos mohla rozrůst až na 55 milionů korun,“ uvedl Jiří Vambera, radní odpovědný za životní prostředí a zemědělství.


Vloni kraj uvolnil na tyto vodárenské projekty celkem přes 52 milionů korun. Na budování či modernizaci potřebných vodovodů či kanalizací vyplatil kraj prostřednictvím grantů a dotací od roku 2004 do letošního roku téměř 210 milionů korun.


Tyto peníze určené na malé vodárenské projekty si za poslední čtyři roky mezi sebe rozdělilo přes 180 obcí, které mají méně než dva tisíce obyvatel.