„VZP podle názoru nemocnice porušuje zákon, když neproplácí nemocnici faktury za nutnou a neodkladnou péči a snaží se o ekonomickou likvidaci nemocnice,“ uvedl ředitel Vladimír Dryml. Podle něj se tak pojišťovna mstí za sponzorování regulačních poplatků u dětí, které pacienti do 18 let ve špitále od ledna neplatí. „VZP postupuje vůči nemocnici standardně jako vůči všem ostatním nesmluvním zařízením. Se sponzorováním poplatků regulačních poplatků u dětí a mládeže nemá postup VZP žádnou souvislost,“ uvedla Jana Chloubová, specialistka externí komunikace.

Na každý případ neuznané nutné péče nemocnice připravuje soudní žalobu a hodlá vyzvat i Úřad pro ochranu osobních údajů. VZP prý neproplacené faktury vrací bez kopií lékařských zpráv. „Nemocnice nezná zákon, který umoňuje VZP shromažďovat zdravotnickou dokumentaci o svých pojišťěncích,“ řekl Dryml. „Vzhledem k tomu, že o posouzení nutné a neodkladné péče stále probíhá s vrchlabskou nemocnicí spor, tak do jejího vyřízení si VZP ponechá přílohy vrácených faktur. Nejedná se tedy o zdravotnickou dokumentaci, ale o zdůvodnění vyúčtované péče, kterou nemocnice deklaruje jako nutnou a neodkladnou,“ dodala Chloubová.