Tento projekt, jehož celkové náklady dosáhnou výše 360 tisíc korun, z čehož Branka ze svých vlastních zdrojů uhradí 90 tisíc, se skládá z několika částí. Tou první a zároveň největší je stejnojmenná putovní výstava, kterou je možné v těchto dnech vidět v prostorách Regionálního muzea na Masarykově náměstí.

 

Přijeli i Poláci

 

Výstavu zahájili předseda představenstva Svazu cestovního ruchu Branka Petr Mědílek a předseda správní rady Jaroslav Rohulán. Přijela také delegace z okresního úřadu se sídlem v polském městě Kłodzko v čele s okresním radním Markem Szpakem.
„Výstava si klade za cíl nastartovat vzájemnou spolupráci na poli propagace cestovního ruchu v obou zemích,“ řekla nám ředitelka Branky Markéta Venclová. Slavnostního zahájení expozice se zúčastnili také členové Branky, starostové okolních měst a obcí, zakladatelé Branky a zástupci Euroregionu Glacensis, jehož prostřednictvím byl tento projekt spolufinancován v rámci iniciativy INTEREG IIIA.

Turistické cíle

Výstava se skládá z 25 panelů, na kterých jsou velkoformátové fotografie turistických cílů na české a polské straně Kladského pomezí doplněné o popis daných lokalit a kresby náchodského rodáka výtvarníka Jaroslava City. Zároveň mají návštěvníci možnost seznámit se s dosavadní desetiletou činností organizace Branka, která zajišťuje propagaci celého regionu. Vystaveny jsou rovněž všechny dosud vydané propagační materiály.

Putovní expozice

Výstavu je možné v Náchodě v prostorách Regionálního muzea shlédnout do 27. května. Poté se přestěhuje do polského města Kłodzko a lázní Kudowa Zdrój. Od poloviny července bude výstava k vidění v Hronově, potom v Červeném Kostelci, Polici nad Metují, Broumově, České Skalici, Úpici, Jaroměři, Novém Městě nad Metují. Na podzim příštího roku bude cyklus výstav zakončen v Teplicích nad Metují. Již nyní projevila zájem i některá města ze sousedních okresů o uspořádání této výstavy,“ uvedla Venclová.