Až na výjimky platí, že jediný způsob, jak toto oprávnění získat, je ohlášení živnosti osobně na příslušném úřadě nebo zaslání oznamovacího formuláře poštou či elektronicky. V případě, že ohlašovatel splní všechny podmínky stanovené zákonem, živnostenský úřad provede zápis do rejstříku ve lhůtě pět pracovních dnů ode dne doručení ohlášení. Pak vydá podnikateli výpis. 

Bezplatný přístup

Živnostenský registr je informačním systémem veřejné správy, který je veden odborem živností Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nalezneme v něm údaje o podnikajících fyzických a právnických osobách, jež v současné době drží nebo alespoň v minulosti držely živnostenské oprávnění. Informace v něm jsou veřejné a přístupné bezplatně.

Které informace se dají vyhledat v živnostenském rejstříku a k čemu slouží? V registru jsou obsaženy veškeré údaje nezbytné k identifikaci podnikajících osob. Registr je umožňuje vyhledávat nejen podle identifikačního čísla nebo adresy, ale u fyzických osob také podle jména a příjmení, případně podle data narození. Nedílnou součástí jsou také informace týkající se předmětu podnikání, oboru činnosti, druhu živnosti, vzniku a doby platnosti oprávnění.

Co prozradí historie

Živnostenský registr je úzce provázán s obchodním rejstříkem. Společně umožňují vcelku jednoduše zjistit základní informace o každém podnikateli, se kterým jednáme. Registr, podobně jako obchodní rejstřík, dále umožňuje zobrazit informace o subjektech i s „historií“, což znamená včetně informací, které již neplatí. Ovšem s jejich pomocí si zájemce můžeme ověřit, zda konkrétní držitel má i nadále oprávnění k výkonu určitého předmětu podnikání.

Tématem poradny 18. listopadu bude nemocenské pojištění u živnostníků.