„V samotném motorovém prostoru už je tak dost horko. A když k tomu přičteme extrémní venkovní teploty, tak pak stačí jen malá závada a neštěstí je na světě. Například špatná elektroinstalace či netěsnící palivová či olejová soustava,“ uvedl Deníkem oslovený automechanik. Podle něj nelze takovýmto „letním“ požárům zcela zabránit, ale lze je omezit pravidelným servisem.

Ovšem krajští hasiči v posledních týdnech nevyjížděli pouze k těmto událostem spojeným s horkým počasím posledních dní. Od začátku letošního června do poloviny tohoto týdne v souvislosti s horkem a suchem vyjížděli již k 30 případům. V sedmi případech hořela zemědělská technika.

Hasičské dobrozdání

V porovnání se stejným obdobím loňského roku je to nárůst o 11 případů (dvakrát hořela technika).

I kvůli tomuto zvyšujícímu se počtu výjezdů doporučil ředitel hasičského záchranného sboru František Mencl hejtmanovi Jiřímu Štěpánovi vyhlásit období mimořádných klimatických podmínek. Od včerejška až do odvolání proto platí přísnější pravidla manipulace s ohněm.

Co je zakázáno
• kouření, rozdělávání a udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesního porostu

• rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí

• táboření na lesních po-zemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa

• odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě

• spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami