Více než deset let bydlela v objektu, který byl vybudován v roce 1953 (shodou okolností v roce, kdy se ona sama narodila) a sloužil jako teletník. Svépomocí si dřevěný domeček upravila tak, aby v něm mohla bydlet, a to i se svými zvířaty. “Měla jsem kozy, krůty, králíky…,“ vypráví se slzami v očích žena, která se stále ještě nemůže probrat z šoku, který v neděli zažila.

Zřejmě od krbových kamen vypukl požár, který celodřevěné obydlí během pár okamžiků téměř srovnal se zemí.

Žena se naštěstí zachránila. S hořícími vlasy i s hořícím oblečením stačila vyběhnout z plameny zachváceného objektu ven. Její zvířata se však již zachránit nepodařilo. Tuto skutečnost nese Svatoslava Kuchařová velmi těžce, neboť její vztah k přírodě a ke zvířatům je naprosto výjimečný. „Má dvě vysoké školy, je to tedy inteligentní žena, avšak žije si po svém – stranou od lidí, jen se svými zvířaty,“ vyprávěl o vystudované zootechničce místní Jan Gross.

Lidé ve vsi projevili neskutečnou solidaritu. Soused Petr Schejbal nabídl nešťastné ženě prozatímní ubytování v jeho domku. Další občané jí začali nosit oblečení, jídlo i peníze. „Chceme uspořádat finanční sbírku, abychom mohli koupit pro paní Kuchařovou aspoň maringotku,“ uvedl Jan Gross. Pomoc nabídla i obec Machov, která přislíbila stavební buňku. Vše, co ženě po požáru zůstalo, je jen jeden pes a pár slepic.