Požár způsobil škodu na budově skladu, která byla kompletně zničena a nazmar přišlo i krmivo neboť plameny zachvátily asi dva tisíce velkých kulatých balíků. „Během následného vyšetřování byla škoda vzniklá požárem upřesněna z původně odhadnutých 9 milionů na 20 milionů korun,“ uvedla tisková mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Götzová. Na plně rozvinutý požár bylo nasazeno osm vodních proudů, z toho dva z automobilových žebříků.

Hasiči měli největší obavu z toho, aby plechový objekt o rozměrech cca 20x60 metrů, v němž bylo seno a sláma uskladněna, se pod vlivem požáru nerozpadl a hořící skladovaný materiál se nevyvalil ven. To se naštěstí nestalo. Zasažená hala se nechala i s uskladněným materiálem kontrolovaně dohořet, a hasiči se při požáru hlavně soustředili na ochranu okolních budov a ustájených zvířat, která musela být evakuována do vedlejší stáje. Definitivní likvidace požáru byla ohlášena 5. října ráno.

„Díky zásahu jednotek požární ochrany se podařilo uchránit hodnoty ve výši asi pět milionů korun, které představuje vedle stojící kravín a stádo krav o 400 kusech dobytka,“ dodala Martina Götzová.

Na místě pracoval od počátku vyšetřovatel hasičů ve spolupráci s Policií ČR, byli přizváni také odborníci z oblasti elektro z Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče. Vyšetřováním byly postupně vyloučeny verze, že by za vznikem požáru stála technická závada na elektroinstalaci, nedbalostní či úmyslné jednání nebo biologické samovznícení uskladněného materiálu.

„Jako jedinou variantu nelze podle vyšetřovatelů vyloučit provozně technickou závadu. Před požárem se ve skladu pohyboval samojízdný krmný vůz, který odfrézovával a nakládal seno a slámu,“ uvedla mluvčí hasičů, že při styku s cizími předměty (kámen nebo kousek kovu v balíku sena) dochází ke vzniku jisker. „Lze proto uvažovat, že jiskra zalétla nepozorovaně mezi balíky sena při kontaktu s kamenem nebo kouskem železa, tím mohlo dojít k zapálení sena a následně přenosu na ostatní hořlavé látky uvnitř skladu,“ uvedla.