Při zprovozňování technologie úpravy vody došlo k havárii na jedné části – filtru mechanických částic, který je na přítoku do úpravny vody a slouží k odchytávání nečistot z přítokové vody. Následkem havárie došlo k zatopení celé strojovny koupaliště. Tato technologie byla na koupališti uvedena do provozu v roce 1995 a některé komponenty, i přes pravidelnou údržbu, jsou na hranici své životnosti.

Pracovníci technických služeb nyní usilovně pracují na provizorním zprovoznění úpravny vody tak, aby vše odpovídalo bezpečnostním předpisům a mohlo dojít k otevření koupaliště v již avizovaném termínu, v sobotu 16. června.