V jeho rámci jsou v Babiččině údolí realizovány dva pilotní projekty – Utváření místa a Hospodaření v krajině na území CHKO.


„V souvislosti s projektem Utváření místa proběhlo již jedno květnové plánovací setkání, o prázdninách jsme zajistili dotazníkové šetření a fotodokumentaci,“ uvedla Helena Hamanová z Centra rozvoje. Podle ní je cílem projektu zmapovat a vyhodnotit potřeby stávajícího stavu a nastínit koncepci rozvoje daného území.


„Zaměřujeme se hlavně na uchování genia loci daného místa, na kvalitu a rozvoj služeb cestovního ruchu, možnosti doplňkových aktivit, na nabídku a úroveň kulturních a společenských programů. Projekt je vytvářen pod dohledem odborníků, s aktivním zapojením veřejnosti,“ řekla Helena Hamanová.