KDY:  do 22. 11. 2019
KDE: Česká Skalice
ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Na výstavě v prostorách Vily Čerych v České Skalici bude možné sledovat odkaz významných rodinných firem v proměnách času. Poznáte podnikatelskou kulturu, soudržnost, mecenášství a vztah k rodnému kraji. Výstava bude přístupná v pracovní dny od 8 do 15 hodin až do 22. listopadu 2019.