KDY: do 8. září 2019
KDE: Náchod
ZA KOLIK: není uvedeno


V letech 1921 až 1926 vycházel v Berlíně literárně umělecký časopis Pták Ohnivák. Otiskovány byly básně, recenze i kritické bibliografické eseje o představitelích současného ruského umění, a to nejen emigrantského. Zvláštní pozornost byla věnována ruskému divadlu. Ani v Československu 20. a 30. let nebyla nouze o tituly ruské provenience se scénickými výpravami od věhlasných ruských umělců. Výstava v zámecké jízdárně v Náchodě představí scénické a kostýmní návrhy k několika inscenacím, fotografie z divadelních představení, filmové záznamy i návrhy českých umělců, kteří připravovali výpravy ke klasickým ruským dramatizacím, operám a baletům. Na výstavě spolupracoval Institut umění Divadelního ústavu AV ČR, v. v. i., Archiv Národního divadla, Divadelní oddělení Národního Muzea a Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Výstava potrvá do 8. září 2019. Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.