Historik Jan Tůma u příležitosti čtyřstého výročí útěku zimního krále Friedricha Falckého přes Náchod přiblíží některé události třicetileté války, které jsou spojeny s naším regionem. Zmínit lze například uzavření evangelického kostela v Broumově, jež bývá považováno za jednu z jisker, která pomohla zažehnout tento válečný konflikt, obléhání Náchoda Švédy v roce 1639, či vojenské střetnutí pod Polickou horou v roce 1647.

2. září v 17:00 hodin, Náchod