Předchozí
1 z 7
Další

Jan Čopík, Za Nové Město, 48 let, vysokoškolský učitelZdroj: Archiv

Jan Čopík, Za Nové Město, 48 let, vysokoškolský učitel

Letní areál Metuje je pro naši volební stranu jednou z uvažovaných investic pro příští volební období. Uvědomujeme si, že období minimálně příštího roku bude samozřejmě složité. Nejen v souvislosti s vysokými cenami energií a předpokládanými investicemi do úspor i alternativních energetických zdrojů. V minulých letech byly revitalizace areálů koupališť v jiných obcích podpořeny také v rámci dotačního programu Regenerace brownfieldů administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Pokud bude možné získat dotaci, tak bychom výstavbu LAM podpořili. Určitě podpoříme dokončení projekčních prací, které již nepředstavuje velkou částku (řádově stovky tisíc).

Luděk Bastl, VIZE 22, 42 let, ekonomZdroj: Archiv

Luděk Bastl, VIZE 22, 42 let, ekonom

Jednoznačně ANO. Myslíme si, že obyvatelé Nové Města nad Metují, Krčína, Vrchovin a Spů již čekali opravdu dlouho, aby se s koupalištěm začalo něco dělat. V každé anketě nebo dotazníku se lidé vyjádří, že koupaliště chtějí. ale současné vedení města toto přání prostě nerespektuje. A stále se hledají výmluvy typu povodňová oblast, peníze, řešení dopravní situace apod. Vždyť už je to trapné. Už se koupaliště řeší 20 nebo 30 let? Současné vedení města mělo 12 let na to s tím něco udělalo tzn., že času bylo dost a bylo to i v době obecné prosperity.

Pavel Dostál, KDU-ČSL, 33 let, projektant okrasných zahradZdroj: Archiv

Pavel Dostál, KDU-ČSL, 33 let, projektant okrasných zahrad

Zcela jistě budou v nadcházejících letech pro nové vedení města na pořadu dne jiné problémy, které s vysokou pravděpodobností neumožní opětovné započetí prací na přípravě LAM. Jsem si vědom, že je po tomto vyžití vysoká poptávka, avšak ekonomické zajištění představovaných projektů se pohybuje ve snové rovině. Projekty jsou silně ovlivněny nostalgickými náladami jejich protagonistů, které již bohužel výrazně naráží na limity ve standardech dnešní doby a návycích soudobé společnosti. Nebudeme iniciovat, ale rádi podpoříme záměr volnočasového areálu, který umožní občanům města kulturní vyžití, aktivní odpočinek a úzký kontakt s přírodou. Nesmí však vyžadovat vysoké investice na jeho realizaci a správu, a nesmí nadměrně zatěžovat cennou přírodní krajinu.

Jan Myška, Město pro život - Zelení, 40 let, restaurátorZdroj: Archiv

Jan Myška, Město pro život - Zelení, 40 let, restaurátor

Studie vhodnosti lokality, kterou město v minulosti zadalo, vyhodnotila místo bývalého koupaliště jako jediné vhodné pro Nové Město. Otázku lokality neustále otevírali odpůrci a tím permanentně odsouvali přípravu výstavby na původním místě. Nový LAM, tak jak jej navrhujeme, je biotopové koupaliště, pořizovací náklady jsou třetinové a i v době energetické krize bude jeho provoz efektivní. Energii pro jeho provoz totiž zajistí samo slunce. Navíc původní místo pro LAM je brownfieldem a lze pro jeho pořízení získat dotaci z MMR, minulá výzva byla s dotací 60% celkových nákladů. V jiné lokalitě Nového Města tedy není možné obdobné dotace získat.

Martin Prouza, Východočeši Nové Město n. M., 59 let, dopravní technologZdroj: Archiv

Martin Prouza, Východočeši Nové Město n. M., 59 let, dopravní technolog

Případné otevření záležitosti Letního areálu Metuje nebude závislé ani tak na novém vedení novoměstské radnice, ale především na složení a rozhodnutí nového zastupitelstva. Nepochybně je však nutné dokončit některé otevřené a rozdělané akce nebo v nich pokračovat. Vzhledem k razantnímu nárůstu cen nejen energií se obávám, že na nové investiční akce v nastávajícím volebním období příliš finančních prostředků nebude k dispozici.

Milan Slavík, ODS, 47 let, autorizovaný projektant pozemních stavebZdroj: Archiv

Milan Slavík, ODS, 47 let, autorizovaný projektant pozemních staveb

LAM, tedy nejen koupaliště, ale místo odpočinku a aktivit na řece v krásném prostředí, se může jevit jako investicí „zbytnou“. Realitou ale je, že občané našeho města v dotazníkovém šetření již třikrát (v letech 2006, 2012 a 2021) zařadili vybudování koupaliště ve městě mezi pomyslných pět největších priorit. Máme respekt k přáním občanům a také k práci našich předků. Jsme přesvědčeni, že vybrali správné místo na sportovní a kulturní vyžití v přírodě u řeky. Protože řeka, to je život. A my, pokud ve volbách dostaneme od voličů důvěru, uděláme maximum pro to, aby se život na Metuji zase vrátil.

Jiří Sláma, Nové Město - STAN, 48 let, policejní komisařZdroj: Archiv

Jiří Sláma, Nové Město - STAN, 48 let, policejní komisař

Jsme si vědomi, že možnost koupání v našem městě je dlouhotrvající problém, ovšem s umístěním biotopového koupaliště do prostoru bývalé plovárny nesouhlasíme. Jedním z mnoha důvodu je, že ve městě máme Dům zdraví s 12m bazénem, který je v žalostném stavu. Každý rok město dotuje jeho provoz jedním milionem korun a na spadnutí je odkládaná investice cca tři miliony do kotlů vytápění. Možnost vybudovat právě zde plavecký areál s krytým 25m bazénem a letním provozem nám dává smysl. Jsme si vědomi, že to je investice přesahující běžný rozpočet města. Bereme však za nutné tuto otázku otevřít a pracovat s ní.