Navrhovatel se domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do obecního zastupitelstva. V úvodu rozporoval způsob volby předsedy a místopředsedy okrskové volební komise, jejíž byl také členem. Ale nešlo o jedinou námitku. Byla jich celá řada přímo k průběhu voleb i k tomu, co se dělo po uzavření volební místnosti.

Podle dalších členů volební komise z jejich strany k pochybení nedošlo a u soudu vypověděli, že navrhovatel odmítal spolupracovat a slovně je napadal. Podle zapisovatelky komise pak ve volební místnosti panovala taková atmosféra, jakou ještě nezažila. Stěžovatel v průběhu voleb opakovaně všechny označoval za nekompetentní a obviňoval je, že podvádějí.

Ilustrační foto
Nedbalost majitele stála za požárem chaty v Bělovsi, škoda je téměř milion

Svědci se vyjádřili kromě jiného k nesrovnalostem v seznamu příchozích voličů a konečného součtu obálek. V seznamu jich bylo odškrtnuto 496, ale úředních obálek z volební urny komise napočítala 499.

"Existovalo jediné rozumné vysvětlení, a to, že ti členové Komise, kteří odškrtávali voliče, kteří přišli volit, u třech z nich zapomněli tuto skutečnost v seznamu voličů vyznačit," uvedla zapisovatelka, na čemž se shodla také komise.

Krajský soud takové vysvětlení vzniklé situace považuje za zcela rozumné a logické : "Komise tedy postupovala správně, pokud poté sečetla hlasy ze všech fakticky odevzdaných úředních obálek (tedy ze 499). Naopak bylo by nesprávné, pokud by se snad snažila 3 z těchto obálek (podle klíče, jehož správnost a spravedlivost by nebylo možné s ohledem na princip anonymity volebního procesu nikdy nalézt) vyřadit a k hlasům na hlasovacích lístcích v nich vložených nepřihlížet."