Už jen staré fotografie upomínají na zašlou slávu koupaliště v Novém Městě nad Metují. V místech, kde ještě před 24 lety skotačili při vodních radovánkách děti i dospělí, bují vesele zeleň. A kdo by si chtěl obhlédnout situaci ze skokanských bloků, zjistil by, že na dně bazénu se daří orobinci.

V každé anketě nebo dotazníku, které byly za posledních 15 let nejméně tři, se lidé vyslovili, že koupaliště chtějí. Petici Za obnovu novoměstského koupaliště podepsalo před čtyřmi roky během pěti týdnů 2200 občanů. Koncepční návrh Letního areálu u Metuje (LAM) má podobu nikoliv klasického koupaliště, ale přírodního koupacího biotopu, kde se místo chemických prostředků voda čistí přirozeným způsobem.

Nové Město nad Metují
ANKETA lídrů stran komunálních voleb v Novém Městě nad Metují

V průzkumu spokojenosti, který si nechalo zpracovat vedení města ke Strategickému plánu na dotaz jaký druh sportoviště občanům chybí 63% dotazovaných odpovědělo, že letní koupaliště. Lidé se jednoznačně vyjádřili, že koupaliště chtějí, ale i když byla založena Pracovní skupina Koupaliště, tak žádný velký výsledek se nezrodil. "Času na to bylo dost a bylo to i v době obecné prosperity. Takže jediným vysvětlením proč letní areál ještě není je ten, že to vedení města nechtělo udělat. A to i přesto, že lidé, pro které jako zástupci samosprávy pracují, tento areál chtějí. Prostě kdo chce hledá řešení a kdo nechce hledá výmluvy," říká Luděk Bastl, a dodává, že by si voliči měli velmi dobře rozmyslet, jestli vůbec budou volit někoho ze starého vedení. "Myslíme si, že čas na kompletní změnu ve vedení města," dodává lídr jedné ze sedmi novoměstských kandidátek.

Ke změně ve vedení radnice v Novém Městě dojde zcela jistě, protože ani starosta Petr Hable ani místostarosta Libor Hovorka nejsou na žádné z kandidátek.

Kandidáti do zastupitelstva si ale uvědomují, že na ně čekají složité časy. "Noví představitelé města po dvanácti letech spánku předcházejícího vedení budou muset řešit řadu problémů. Možná důležitějších, než je Letní areál Metuje. Tedy těch, které ovlivňují každodenní životy Novoměšťáků, jako jsou aktuálně ceny energií, kamionová doprava kolem ZŠ v Krčíně, bytová výstavba, parkování a podobně," říká projektant Milan Slavík kandidující za ODS.

Co s pivovarem - prodat, zbourat, opravit?  Osud chátrajícího objektu v centru Broumova, kde se před 125 lety začalo vařit pivo, se zřejmě nějakého výrazné změny nedočká ani v příštím volebním období.
Budoucnost Měšťanského pivovaru se zřejmě nevyřeší ani v příštím volebním období

"Realitou ale je, že občané našeho města zařadili koupaliště mezi největší priority. A přání občanů se má vedení města snažit naplňovat - tedy připravit, prosadit záměr a dokumentaci k jeho realizaci a také zajistit peníze, za které se investice pořídí. Protože LAM by měl stát na místě bývalého koupaliště, tedy v takzvaném brownfieldu, finanční příspěvek z jiných zdrojů, než jsou zdroje města, by měl být významný, tudíž potřeba vlastních zdrojů města ne příliš velká."

Skepticky se na realizaci LAM dívá projektant okrasných zahrad Pavel Dostál (KDU-ČSL). "Při přehlédnutí strastí a turbulentního vývoje posledních let má město rozpracovaných řadu projektů, které je nutné dále rozvíjet a jejich dokončení si vyžádá značné investice. Jsem si vědom, že je po tomto vyžití vysoká poptávka, avšak ekonomické zajištění představovaných projektů se pohybuje ve snové rovině," je přesvědčen, že projekt je silně ovlivněn nostalgickými náladami jejich protagonistů. "Je zde několik překážek, které jsou s vidinou lákavého cíle přehlíženy nebo podceňovány, a které mohou být slepou uličkou v technickém a infrastrukturním zajištění projektů," dodává s tím, že přednostní pro vedení města musí být řešení napjaté situace s parkováním v přetížených lokalitách nebo protipovodňová ochrana obydlených lokalit městských částí ležících níže po toku řeky.

Volební anketa Náchodského deníkuZdroj: Deník

KOMENTÁŘ: Touhu po koupálku zřejmě překřičí viditelnější potřeby

Už více než dvě desítky let pohlcuje bujná vegetace někdejší vyhlášené koupaliště. V místech, kde byla v letních měsících rozprostřena jedna deka vedle druhé, to je nyní zralé na "křoviňák" a motorovou pilu. Koupaliště je jedním z témat několika posledních komunálních voleb a nejinak tomu je i u těch blížících se. Většina aktuálních lídrů kandidátek projekt podporuje. Ale ani to není vůbec záruka, že v příštím volebním období se ledy pohnou rychlejším tempem. Nově zvolené zastupitele čeká celá řadu problémů, které budou pro každodenní život obyvatel města důležitější než je LAM - dopady aktuálně ceny energií, doprava, bytová výstavba, parkování atd. Ve světle katastrofických scénářů v podobě inflace, energetické drahoty a dalších neradostných strašáků se výstavba letního areálu u Metuje jeví jako věcí zbytnou. Byl by to asi zázrak kdyby se realizace dočkal projekt, který nenašel dostatečnou podporu v dobách ekonomicky veselejších.