Jakmile se v pátek 28. července v Hronově vztyčí ve večerních hodinách festivalová vlajka a místní Divadelní soubor Jiráskova divadla zahraje Jiráskovu Lucernu, znamená to, že v šestitisícovém městečku začíná 93. ročník divadelního festivalu Jiráskův Hronov, který je nejstarší divadelní přehlídkou v Evropě a pravděpodobně i na světě. Nepřerušila jej 2. světová válka, komunisté ani celosvětová pandemie Covidu. Slavnostní zahájení se uskuteční v sobotu 29. července od 14:15 hod na náměstí Čs. armády v Hronově.

„Na prvním ročníku Jiráskova Hronova v roce 1931 se uváděly pouze divadelní hry Aloise Jiráska, který se v Hronově narodil a vyrůstal. Poté až do roku 1951 se vždy uváděla alespoň jedna jeho hra. Od toho roku to není pravidlem, ale občas se i v dnešní době Jiráskův text na jevišti objeví a dostane se až na festival,“ říká ředitelka festivalu Šárka Čmelíková.

Součástí festivalu bude i patnáct seminářů, do kterých se přihlásilo více než 250 seminaristů. Tyto odborné semináře budou ukončeny tzv. předváděčkami, a tak některé semináře předvedou výsledek své týdenní práce veřejnosti.

Výběr toho nejlepšího

„V hlavním programu jsou zastoupeny neprofesionální soubory, které prošly tzv. sítem přehlídek. Každý soubor, který chce hrát v hlavním programu Jiráskova Hronova musí projít oblastními a krajskými přehlídkami, odkud mohou být odbornými porotami vyslány na celostátní přehlídky. Soubory, které zaujmou na celostátních přehlídkách následně dostanou možnost účastnit se Jiráskova Hronova,“ vysvětluje programový ředitel festivalu Jan Julínek.

„V hlavním programu festivalu se během celého festivalového týdne letos představí 39 souborů, které odehrají 89 představení. Představí se také tři profesionální inspirativní představení a dvě zahraniční, v letošním roce na Jiráskův Hronov přijedou ze Slovenska a z USA. V rámci doprovodného programu pak vystoupí 40 divadelních souborů, uskuteční se 30 koncertů, 4 výstavy a dalších 20 doprovodných akcí,“ láká návštěvníky Julínek.

Návštěvníci se mohou těšit například na inspirativní profesionální koprodukční představení Divadla DRAK z Hradce Králové a Bratislavského bábkového divadla, Divadla Masopust z Prahy, či DISKU – divadelního studia DAMU. V rámci doprovodného programu se představí například Anatol Svahilec se slam poetry, Létající rabín, Lucie Dobrovodská, Novoměstská filharmonie a desítky dalších. Kompletní program je k nalezení na webových stránkách festivalu .

Festivalem bude žít celé město

Jiráskův Hronov se koná na několika místech. „Hlavní program bude v Jiráskově divadle, Sále Josefa Čapka a v místní sokolovně. Doprovodný program bude k vidění na náměstí Čs. Armády a na dvou pódiích v parku A. Jiráska," popisuje ředitelka festivalu.

Během Jiráskova Hronova je v plánu také řada výstav. Ve foyer Sálu Josefa Čapka "92. Jiráskův Hronov byl vloni", ve foyer Jiráskova divadla "Nositelé odznaku Zlatého Tyla a Cena Pavla Dostála", na balkónové chodbě Jiráskova divadla "Výstava 200 let ochotnického divadla v Hronově".

Během 93. ročníku tohoto festivalu se uskuteční také mezinárodní síťovací konference (HE)ART BEATS! PRO DIVADLO, které se zúčastní přednášející z Česka, Slovenska, Holandska a Srbska.

Kde se ubytovat?

Ačkoliv je v Hronově ubytování velmi omezené a v současné době téměř vyprodáno, hosté, kteří na festival přijedou, mohou využít ubytování ve stanovém městečku přímo v Hronově nebo v internátech v nedalekém Velkém Poříčí a Náchodě. K dispozici je také ubytování v soukromí.

„V rámci Jiráskova Hronova bude jezdit zdarma festivalové taxi, které hosty na tato místa odveze. Také bude jezdit pravidelná kyvadlová doprava,“ říká Jan Julínek.

Jeden z nejprestižnějších festivalů

Mezinárodní nevládní organizace amatérského divadla AITA – IATA zařadila festival Jiráskův Hronov v roce 2017 na svém kongresu v Monaku mezi sedm nejprestižnějších festivalů amatérského divadla z celého světa. Jiráskův Hronov je koncipován jako mezinárodní festival amatérského divadla Středoevropské sekce AITA/IATA a současně jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla, jako nesoutěžní přehlídka otevřená všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Základní premisou Jiráskova Hronova je umožnění vzájemné mezinárodní a mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění.

Festival Jiráskův Hronov pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Město Hronov z pověření Ministerstva kultury a ve spolupráci s těmito institucemi: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Kulturní a informační středisko Hronov, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků. Kulturní a informační středisko Hronov je místním pořadatelem a nositelem grantů. Jiráskův Hronov je zařazen mezi stěžejní akce Královéhradeckého kraje.