Týden plný zklidnění, duchovního vyrovnání i zajímavých témat z různých odvětví lidského života. Každý den zahajuje mše, na kterou navazuje přednáška mši sloužícího kněze. Do večera následují další dvě až tři přednášky na psychologická, literární, historická a další témata. Po večeři je na programu promítání filmu či koncert.

Ačkoli jsou Akademické týdny duchovně zaměřeny, nejsou určené pouze věřícím lidem, ale jsou přístupné každému.

Na Akademické týdny je možné se přihlásit prostřednictvím webových stránek pořádajícího stejnojmenného sdružení a využít možnosti ubytování nebo stanování v areálu.

Program:

Pondělí 2. srpna 2010

9.00 – P. J. Brož Th.D.S.S.L. – Co je morální podle Bible;
10.45 – RNDr. Vlková Th. D – Jak řešit sociální problémy v souladu s biblickou zvěstí?;
15.00 – Aleš Palán – Knižní rozhovory jako nový literární žánr;
16.45 – Doc. PhDr. Med CSc. – Spisovatelé za 2. republiky;
19.30 – Nejznámější Čech – Jan Nepomucký (film)

Úterý 3.srpna 2010

9.00 – P. Lízna SJ – Poutník Evropou;
10.45 – Prof. Smékal CSc. a asistenti – Duševní hygiena a zakotvení ve spiritualitě; + odpolední seminář od 15.00;
19.30 – Sv. Vojtěch – první český Evropan (film)
Středa 4. srpna 2010
9.00 – Romuald Štěpán ROB OP – Fides et ratio –Víra a rozum;
10.45 – P. Loukota – Křesťanské předobrazy ve starém Egyptě;
15.00 – Mgr. Němcová, Petruška Šustrová – Cizinci mezi námi;
16.45 – Mgr. Zajíc – Média a jak se jim bránit;
19.30 – Ing. Tymel – Varhanní koncert v děkanském kostele