Poutavou formou je posluchačům zprostředkován odborný pohled na nejrůznější témata z psychologie, filozofie, historie a přírodních věd. Posluchači mají také široký prostor pro diskusi. Součástí programu jsou i koncerty, filmy a večerní posezení u ohně. Setkání jsou otevřená všem, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí ani k sobě. Celá akce se koná venku pod širým nebem. Pouze v případě nepříznivého počasí probíhají přednášky v hale.