Přihlášky s propozicemi soutěže si zájemci mohou vyzvednout na recepci Adalbertina, v městských informačních centrech nebo na adrese www.adalbertinum.cz.

Hradecký slavík je zaměřený na interpretaci národních písní, nebo umělých písní na slova lidové poezie určená dětem a mládeži. Snahou organizátorů je podporovat a v ideálním případě šířit zpěvnost lidových písní jako významného kulturního dědictví  mezi mladou generací, vytvářet podmínky pro objevování mladých pěveckých talentů a podporovat jejich další umělecký růst, prohlubovat zájem dětí a mládeže o sólový zpěv jako volnočasovou aktivitu, podporovat zdravou soutěživost a umožňovat porovnání schopností a dovedností mezi jednotlivými soutěžícími.