Nejznámějším Bořivojem byl přemyslovský kníže, toho jména první. Tento první historicky doložený český panovník byl prý nástupcem bájného Hostivíta. Žil v 9. století a stal se pražským knížetem. Jeho moc byla omezena na oblast středních Čech. S manželkou Ludmilou měl dva syny, Spytihněva a Vratislava (otec sv. Václava). Bořivoj a jeho manželka přijali křesťanství z rukou arcibiskupa Metoděje. Byl to on, kdo vystavěl první křesťanské svatyně v Čechách a začal s výstavbou Pražského hradu. Byl vazalem moravských knížat, ale začal usilovat o českou samostatnost. Byl obratným politikem, který využíval Svatoplukova protektorátu k podmanění ostatních českých knížat. Lze říci, že Čechy tehdy už měly jednoho hlavního knížete, byl jím přemyslovský Bořivoj.