„Při udělení Pamětního listu se nepřihlíží k bydlišti oceněného,“ uvedla starosta Růčková.

Letošní předávání Pamětních listů se uskuteční právě ve čtvrtek 7. ledna v 16 hodin v prostorách Staré radnice. K účasti jsou kromě těch, jež dostanou Pamětní listy, pozváni i zástupci firem a organizací ve městě.

Pamětní list dnes odpoledne získá Nadace Proměny, a to za obnovu parku Alejka v Broumově.

Dále Eva Koudelková za badatelskou, ediční a literární činnost spojenou s literaturou o Broumovu, a také za sepsání a vydání knih pověstí z Broumovska a okolí.

Oceněna bude i Věra Kopecká za pořádání Dnů česko-polské poezie, a tím za rozvoj česko-polské spolupráce a za propagaci regionu.

Pavel Fröde obdrží Pamětní list za pořádání rockového festivalu Broumovská kytara. Dále Jaroslav Vejprava, a to za podíl na úspěších fotbalového mužstva TJ Slovan Broumov.

Manželé Petr a Gabriela Hofmanovi se dočkají Pamětního listu za dlouholetou organizaci a pořádání kurzů společenského tance a chování pro mládež i pokročilé tanečníky.

Pamětní list ve čtvrtek odpoledne obdrží rovněž Irena Neumannová za dlouholetou práci ve SPOZ Města Broumova a v Českém svazu žen v Broumově.

Dalšími ženami, které se dnes na Staré radnici dočkají ocenění, jsou Olga Peitnerová a Marie Ulrychová.

„Pamětní listy jim náleží za dlouholetou práci v Českém svazu žen v Broumově, za rozvíjení spolupráce se spolkem žen v Nové Rudě a také za spolupráci s klášterní Zahradou*,“ zdůvodnila tato ocenění starostka Libuše Růčková.

Také generální ředitel Josef Novák bude oceněn za podíl na rozvoji akciové společnosti VEBA, textilní závody, Broumov, a tím pádem i za podíl na rozvoji regionu.

Poslední oceněnou Pamětním listem města Broumova bude poslankyně Zdeňka Horníková, kterou chtějí Broumovští odměnit za pomoc při rozšiřování a zkvalitňování sportovišť a sportovního zázemí, a tím pádem za dlouholetou podporu sportu v Broumově.