Několik let nevyužívaný a chátrající objekt v sousedství Muzea Boženy Němcové v České Skalici tak dostává do svých žil novou krev v podobě projektu Luxfer Open Space - prostor pro současné umění, který mají ve své režii provozovatelé zdejší Galerie Luxfer. Jejich hlavním cílem je pod jednou střechou prezentovat aktuální umělecké trendy. Stávající Galerie Luxfer by se do přízemí barokní kovárny měla přemístit do dvou let z Riegrovy ulice, kde působí už deset let.

Police Symphony Orchestra a publikum ve vyprodané Lucerně.
Poličtí muzikanti chystají benefiční koncert

Na novém projektu Luxfer Open Space - prostor pro současné umění ve Steidlerově kovárně se aktivně podílejí nejen galerista Roman Rejhold, ale také malíř Luděk Rathouský a historička umění Kateřina Štroblová, kteří mají na svých bedrech kurátorský výběr umělců.

Hlavním cílem projektu je pod jednou střechou představovat současné umění. „V prvním patře budou ateliéry rezidentů, v polyfunkčním prostoru v podkroví se budou pořádat veřejné přednášky. Nedílnou součástí budou rovněž rezidence nejen tuzemských, ale i zahraničních umělců, kteří zde budou tvořit pod vlivem České Skalice a okolí,“ nastínil smělé plány Rejhold. Tuto formu uměleckého konání zasazeného do historických i současných reálií města si již provozovatelé vyzkoušeli v minulosti.   (kr)

Barokní kovárna v České Skalici se proměňuje.
Kovárna se mění v centrum současného umění