„Jde o provokativní snímek režisérky Věry Chytilové, který představuje členky nově založené strany Rovnost šancí z celé republiky. Jejím cílem je zvýšit počet žen v české politice, a to jak na komunální, tak na celostátní úrovni,“ říká koordi〜nátorka pardubické části festivalu Anna Hrabáčková. „Dokument nabízí výpovědi kandidátek této strany ze všech koutů země, různého věku, vzdělání, povolání i osobnostního zaměření,“ uvádí koordinátorka přehlídky.
„Po tomto snímku, který začne v 19 hodin, bude následovat beseda na téma Zastoupení a postavení (českých) žen v politice a ve veřejném životě. Do debaty k tématu diskriminace na základě genderu přispějí reprezentantky zastupující zájmy Pardubického kraje v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky – Alena Páralová (ODS) a Ladislava Zelenková (ČSSD),“ podotýká Anna Hrabáčková.

Ještě před touto projekcí bude v „Devětadvacítce“ na programu od 16.30 hodin finský snímek Risto a Minna.

„Risto je od pasu dolů ochrnutý a od malička upoutaný na invalidní vozík, Minna měří jen něco málo přes metr. Společně tvoří šťastný manželský pár,“ konstatuje koordinátorka pardubického festivalu.

I na tento film naváže diskuze na téma „Odlišnost“ a diskriminace na základě zdravotního postižení. „Zúčastní se jí zástupci České abilympijské asociace a TyfloCentra,“ sděluje Anna Hrabáčková.

Závěr středečního menu obstará od 21.15 noční kino v Klubu 29. „Půjde o film Tomáše Kudrny To všechnno z lásky. Prezentuje příběhy tří žen, které se staly oběťmi domácího násilí,“ prozrazuje koordinátorka pardubického Karnevalu rozmanitostí. „Ani v tomto případě nebude chybět beseda, na níž zavítají zástupci Bílého kruhu bezpečí a Intervenčního centra, které v Pardubickém kraji pomáhá obětem domácího násilí,“ dodává.

Festival Karneval rozmanitosti se uskutečňuje vrámci projektu neziskové organizace Člověk vtísni Rovnost je cool! a vztahuje se kEvropskému roku rovných příležitostí pro všechny (ERRP), jímž byl Evropskou komisí vyhlášen právě rok 2007. Hlavním cílem ERRP je širší osvětová kampaň a boj proti diskriminaci na základě šesti kritérií: pohlaví/genderu, sexuální orientace, etnicity a původu, věku, zdravotního postižení, víry a náboženského vyznání. Na viditelné i „neviditelné“ formy těchto diskriminací vČeské republice i ve světě chce společnost Člověk vtísni poukázat prostřednictvím dokumentárních filmů a sociálních spotů, diskusí a dalších tematicky zaměřených doprovodných akcí.

Festival Karneval rozmanitosti probíhá vobdobí měsíců října a listopadu 2007 ve třinácti městech České republiky. Kromě vybraných kin (či podobných promítacích míst) projekce probíhají také vnízkoprahových centrech a v domech dětí a mládeže.

Festival Karneval rozmanitosti je realizován ze státního rozpočtu České republiky a spolufinancován Evropskou unií v rámci realizace Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007) – směrem ke spravedlivé společnosti v České republice.

O festivalu Karneval rozmanitosti v Pardubicích

Festival Karneval rozmanitosti vPardubicích proběhne vtermínu 29.10. – 1.11. 2007 a realizuje se tradiční spoluprací společnosti Člověk v tísni, o.p.s. a Divadla 29, vjehož prostorách proběhne celý festivalový program včetně doprovodných akcí. Dalšími spoluorganizátory jsou: o.s. SKP - CENTRUM a KOS 29.

Vrámci pardubického programu festivalu Karneval rozmanitosti proběhnou filmová promítání také ve dvounízkoprahových zařízeních pro děti a mládež – Free Klub (SKP-CENTRUM, Pardubice) a Emko (SKP-CENTRUM, Vysoké Mýto). Tyto projekce se uskuteční během listopadu 2007.

Vstupné na jednotlivé projekce vDivadle 29 činí 40 Kč. Vstupenky budou vprodeji vmístě konání festivalu - na pokladně Divadla 29. Promítání vnízkoprahových zařízeních jsou bez vstupného.

Mediálními partnery festivalu Karneval rozmanitosti vPardubicích jsou Informační centrum EU Europe Direct Pardubice, Pardubice Region Tourism – informační server pro Pardubice a okolí a Český rozhlas Pardubice.

Program

1. Projekce dokumentárních filmů

Kolekce vybraných dokumentýrních filmů se dotýká šesti oblastí diskriminace - diskriminace na základě genderu/pohlaví, sexuální orientace, etnicity a původu, věku, zdravotního postižení a víry a náboženského vyznání. Na výběru filmů a vytvoření ucelené kolekce filmů se podílelo programové oddělení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

VPardubicích bude promítnuto 8 filmových dokumentů – jedná se o tyto snímky:

× Diskriminace na základě pohlaví/genderu: Potížistky (Věra Chytilová, ČR, 2006) a To všechno zlásky (Tomáš Kudrna, ČR, 2004).

× Diskriminace na základě sexuální orientace: Paper Dolls (Tomer Heymann, Izrael, Švýcarsko, 2005) a Dvě matky a otec (Miranda Wills, Austrálie, 2006).

× Diskriminace na základě věku: Teď jsem volná (Gadi Kviatek, Izrael, 2006).

× Diskriminace na základě zdravotního postižení: Risto a Minna (Mikko Keinonen, Finsko, 2006).

× Diskriminace na základě etnicity a původu: Černobílá škola vLittle Rock (Brent a Craig Renaudovi, USA, 2007).

× Diskriminace na základě náboženství/víry: Děti islámu (Bo Harringer, Švédsko, 2006).


2. Sociální spoty

Součástí filmových promítání jsou též projekce sociálních spotů, dotýkajících se diskriminační problematiky uvedených tématických oblastí.

3. Debaty

Promítání dokumentárních filmů a sociálních spotů doplňují speciální debaty se zástupci diskriminovaných skupin, s pracovníky nevládních neziskových organizací a jiných společností či skupin, které se dané oblasti aktivně pohybují.

Krom jedné výjimky (film Paper Dolls) jsou všechny pardubické projekce doplněny odbornými pofilmovými diskusemi reflektující témata a diskriminační problematiku uváděných filmových dokumentů. Do diskuse ktématu diskriminace na základě genderu navíc též přispějí reprezentantky české politiky zastupující zájmy Pardubického kraje vPoslanecké sněmovně Parlamentu České republiky paní Ing. Alena Páralová (ODS) a paní Mgr. Ladislava Zelenková (ČSSD).

Účast na diskusích vrámci diskusního části pardubického festivalu Karneval rozmanitosti zatím potvrdily tyto osobnosti:

Diskuse k diskriminaci na základě pohlaví/genderu

× Bc. Roman Češka – o.s. Bílý kruh bezpečí, Pardubice

× Marie Haisová – o.s. Agentura GAIA, Praha

× Mgr. Jana Koupilová – o.s. SKP- CENTRUM, Intervenční centrum, Pardubice

× Jana Smiggels Kavková – o.s. Fórum 50%, Praha

× Ing. Alena Páralová – PSP ČR, ODS za Pardubický kraj

× Petra Toušková – o.s. SKP - CENTRUM, Intervenční centrum, Pardubice

× Zdenka Ulmannová – strana Rovnost Šancí, Praha

× Mgr. Ladislava Zelenková – PSP ČR, ČSSD za Pardubický kraj

Diskuse k diskriminaci na základě sexuální orientace

× Mgr. Jiří Hromada – Gay iniciativa vČR, Praha; šéf týmu poradců ministryně MUDr. Džamily Stehlíkové pro oblast lidských práv, Praha

Diskuse k diskriminaci na základě věku

× Zdeněk Kašpar – Seniorcentrum, Pardubice

× Ing. Václav Krampera – Seniorcentrum, Pardubice

Diskuse k diskriminaci na základě zdravotního postižení

× Ivana Dolečková – o.s. Česká abilympijská asociace, Pardubice

× Jaromír Krpálek – o.s. Česká abilympijská asociace, Pardubice

× Jan Pakoš – představitel pardubické veřejnosti se zdravotním postižením

× PaedDr. Stanislav Pešina - představitel pardubické veřejnosti se zdravotním postižením

× Dana Stoklasová, DiS. – o.p.s. Tyflocentrum, Pardubice

Diskuse k diskriminaci na základě etnicity a původu

× Andrej Horváth – o.s. Městská romská rada, Pardubice

× Bc. Lucie Horváthová – Koordinátorka ERRP pro ČR, Úřad vlády ČR, Praha

× Věra Horvátová – o.s. Darjav, Pardubice

× Vojtěch Lavička – Gypsy.cz, Praha

Diskuse k diskriminaci na základě víry a náboženského vyznání

× Mohammad Abbas – Nadace islámského centra, Praha

× Mgr. Roman Alvarez – o.s. Úl, Hlinsko

× Bc. Adam Spálenský – o.s. Most pro lidská práva, Pardubice

4. Doprovodný program

Součástí pardubického festivalu Karneval rozmanitosti je také bohatý doprovodný program.

První den festivalu je koncipován vduchu romství a romské slavnosti. O lesk slavnostního zahájení pardubického festivalu Karneval rozmanitosti se postará krátké vystoupení mladých romských tanečnic, které vkrátkém časovém pásmu představí několik tradičních romských tanců (pod vedením zkušených lektorek ztěchto pardubických organizací: o.s. Darjav, o.s Romské středisko a o.s. SKP-CENTRUM). Kdebatě o rovných příležitostech voblasti vzdělávání přispěje dětská Romská debatní liga o.s. Darjav. Součástí večera bude dále ochutnávka tradiční romské kuchyně, hudební produkci zajistí velmi zajímavá romská kapela Romano Jilo zBruntálu.

Během festivalu budou kdispozici tiskoviny několika místních neziskových organizací, které se zabývají konkrétními tématy a problematikou vztahujícími se kvymezeným formám odlišnosti a diskriminace - některé zorganizací se též představí krátkou ppt prezentací. O.s. Česká abilympijská asociace a o.p.s. TyfloCentrum budou formou tzv.zážitkových seminářů veřejnosti přibližovat každodenní úskalí lidí se zdravotním postižením.

Vprostorách Divadla 29 bude též otevřen prodejní stánek pardubické skupiny Společnosti pro Fair Trade a rozvojové vzdělání, své výrobky budou též nabízet některé zmístních chráněných dílen, dílen přechodného zaměstnání či organizací zaměstnávající sociálně znevýhodněné občany (zatím potvrzeno: např. o.s. SKP-CENTRUM, Přechodné zaměstnání, Domov pod Kuňkou …).

O hudební zakončení pardubického festivalu Karneval rozmanitosti se postará libanonsko-syrská skupina Ziriab, která patří mezi nejzajímavější kapely etnické hudby vČR.

Festivalový web: www.karnevalrozmanitosti.cz

Program festivalu též kdispozici: www.divadlo29.cz a www.ipardubice.cz

Čtvrtek 1.11.

16.30 Děti islámu / Švédsko / 2006 / 75 min.

17.45 debata kfilmu

20.00 koncert >> ZIRIAB (Praha)