Friedrich Iwan byl malíř, grafik a ilustrátor, který tvořil na území od Jizerských hor přes Krkonoše až po Kladsko a jeho tvorba je tedy spojena s celým severovýchodním pohraničím Čech s Polskem, dříve Pruskem, včetně Kladského pomezí. Byl především krajinářem, těžiště jeho tvorby je ve dvacátých a třicátých letech 20. století, tedy v době modernismu, což se v Iwanově díle odráží.

Vzhledem k odsunu německého obyvatelstva po roce 1945 a přetržení kulturní tradice došlo k zapomnění mnoha vynikajících autorů, kteří ztvárňovali krajinu česko-slezských pohraničních hor a podhůří a Friedrich Iwan je jedním z těchto opomenutých umělců vedle Ericha Fuchse, Paula Austa, Adolfa Tinzmanna, Sidonie Springer, Josefa Mikendy a mnoha dalších. Jednou z hlavních aktivit Institutu regionální paměti je systematické připomínání tvorby těchto umělců formou výstav a monografií.

Vzhledem k výročí 130 let od narození Friedricha Iwana v roce 2019 je nyní pozornost upřena k tomuto autorovi. Ve spolupráci s muzeem ve Vrchlabí, městským muzeem v Jelení Hoře a v Kamenné Hoře v Polsku a se soukromými sběrateli vznikl unikátní soubor Iwanova díla, který byl vystaven v galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou, nyní v Muzeu Broumovska v Broumově a v Domě G. Hauptmanna v Jagniatkówě v Polsku. V roce 2020 bude putovní výstava pokračovat do Bukowce a Kowar v Polsku a do Vrchlabí a Trutnova na české straně hranice.

Mladý režisér přesvědčil k natáčení herečku Pavlu Tomicovou.
Mladý režisér přesvědčil k natáčení herečku Pavlu Tomicovou

Předmětem výstavy a katalogu jsou nejen obrazy a grafiky, ale také Iwanovy původní štočky, exlibris, soubor jeho ryteckých potřeb, ilustrave vzniklé pro knihy a časopisy a pohlednice s motivy Krkonoš, které Iwan vytvářel ještě za svého života, případně které vydával formou reprint jeho leptů krkonošský vydavatel Max Leipelt z dnešní Jelení Hory v Polsku.

Friedrich Iwan je jedním z předních autorů, kteří tvořili v oblasti česko-slezského pohraničí a výstava jeho díla je nejen mimořádnou kulturní událostí mezinárodního významu, ale zároveň představením tohoto špičkového autora českému a polskému publiku, pro které je Iwan prakticky neznámý, neboť samostatná výstava jeho díla doposud nebyla v České republice nikdy uspořádána, v Polsku dosud jen v Kamenné Hoře loňském roce. Jeho dílo je hodnotné nejen pro vysokou uměleckou kvalitu, ale také z důvodu dokumentačního a badatelského, neboť Iwan tvořil krajinné a urbánní veduty, tedy zachycoval přesné zobrazení podoby přírodních i sídelních lokalit a díky tomu existují dnes stovky jeho obrazů, dokumentujících stav krajiny a osídlení před rokem 1945 na obou stranách hranice, kde došlo po druhé světové válce k dramatickým změnám. Dalším důležitým aspektem Iwanovy tvorby je jeho soustředění na zapadlé kouty pohraničí, nikoli exponovaná střediska, čímž zachytil místa, která jinak nebyla ani fotografována, ani ztvárňována jinými autory. Lze tedy mluvit o skutečně výjimečné hodnotě z mnoha hledisek a jako takové je jeho dílo vhodné připomenout, při příležitosti výročí vyzdvihnout a zařadit mezi nejcennější součásti kulturního a historického odkazu východočeského, slezského a kladského regionu.

Institut regionální paměti existuje od roku 2016. Již v prvním roce své aktivní činnosti uspořádal a nebo se podílel na uspořádání šesti výstav na Broumovsku, v jiných regionech a v Polsku. Ředitel zapsaného ústavu Institut regionální paměti Petr Bergmann je dlouholetým manažerem v oblasti kultury a v minulosti byl kurátorem desítek výstav a produkčním stovek kulturních akcí. O aktivitách Institutu a publikační a výstavní činnosti Petra Bergmanna existuje přehledná dokumentace na webových stránkách www.broumovsko.org.

V Náchodě na radnici i v budově Českého rozhlasu Hradec Králové se mohou lidé podpisem rozloučit se zesnulým Karlem Gottem.
Lidé se loučí s Mistrem vzkazy na kondolenční listiny

Jiří Řezník