Přítomným se v programu představí taneční skupina Kvítka z Bohdašína, ochotník Otto Středa i paní Pitkynová. V průběhu zábavného odpoledne bude k tanci i poslechu hrát Vladimír Kábrt.