Podle Bergmana

Řada drobných scénických tvarů se začne objevovat na scéně v podkroví Klicperova divadla od pondělka 6. dubna.

„Titul proslulého filmu Ingmara Bergmana Šepoty a výkřiky jsme si nevypůjčili náhodou,“ říká dramaturgyně Klicperova divadla Magdalena Frydrychová. „Kromě skutečnosti, že jedním z plánovaných projektů bude večer sestavený z díla tohoto skandinávského génia, jako téma a východisko pro všechna uváděná představení jsme si stanovili emoci. Emoci kontrastní a vyhraněnou. Emoci ve všech svých podobách.“

Dramaturgie nabídne v tomto cyklu plném emocí čerstvé novinky českých i světových dramatických autorů, scénicko-básnické koláže, večery komponované jako stylové retrospekce vybraných umělců a řadu originálně pojatých scénických čtení.


Premiéra v pondělí

Právo premiéry cyklu hledajícího podstatu scénické a divadelní emoce, jejího tvaru a pravdivosti, dostala komorní inscenace hry Arnošta Goldflama Ženy a panenky. Už její prosincové scénické čtení mělo u hradeckého publika mimořádný úspěch. V pondělí večer se tak dočká slavnostní premiéry.

Do hlavních rolí kabaretního představení pro všechny, kdo krásně věří na život loutek, obsadil režisér Jiří Ondra Martinu Eliášovou, Kateřinu Francovou, Kristýnu Kociánovou, Martinu Novákovou, Isabelu Smečkovou Bencovou a Martu Zaoralovou.