Zcela zaplněnému kostelu Nejsv. Trojice, kde se konaly všechny koncerty, předvedli své umění varhaník Aleš Bárta a hornista Radek Baborák (na snímku), který je v současnosti považován za nejlepšího světové hráče na lesní roh. To beze zbytku potvrdil i na tomto vystoupení. Kromě děl 18. 20. století byl koncert a zároveň i festival zakončen světovou premiérou skladby Emila Viklického Černá labuť, s podtitulem Variace na Bonreposkou árii, která byla zkomponována přímo k této příležitosti. Ovace ve stoje jen potvrdily renomé interpretů i skladatele Viklického.

I další koncerty byly hojně navštěvovány. Festival jich nabídl pět. Započatá rekonstrukce kukského areálu neodradila hudbymilovné publikum z Trutnovska i vzdálenějších regionů k návštěvě koncertů a posluchači tak mohli ocenit umění předních českých interpretů. Na jenom z koncertů bylo možné zahlédnout třeba i dirigenta Jiřího Bělohlávka.

(vh)