Výstava byla zahájena v pátek 18. března vernisáží a koncertem Kostelecké cimbálovky pod vedením Jiřího Kábrta, která potěšila přítomné oblíbenými lidovými písněmi zahranými s temperamentem a v krojích.

„Kapela se zřekla svého honoráře za vystoupení ve prospěch Hospice Anežky České. K atmosféře ve znamení folklóru přispěly i vystavené divadelní kulisy ze Slatiny nad Úpou přes 110 let staré a vybavená sednice starobylým nábytkem a doplňky,“ uvedla Eva Wagenknechtová.

„V průběhu výstavy se návštěvníci mohli seznámit s řemesly našich předků – tkaním, předením, plstěním, drátkováním, pletením pomlázek a malováním kraslic,“ říká organizátorka výstavy Miroslava Hašková, a dodává, že návštěvníci kupovali keramiku, dřevěné hračky, výrobky z pedigu, perníčky a velikonoční dekorace vyrobené zaměstnanci Oblastní charity, obyvateli Pečovatelského domu U Jakuba v Červeném Kostelci, žáky ZŠ Hořičky a dalšími.
„Výtvarné dekorace prodáváme dále ještě přímo v hospici. Výtěžek Jarní výstavy činí téměř 50 tisíc korun a bude použit na provozní náklady Hospice Anežky České a Mobilního hospice Anežky České, nestátního zařízení pro těžce nemocné a umírající,“ prozradila Miroslava Hašková, která neopomněla poděkovat všem návštěvníkům i výrobcům- dobrovolníkům.