Na celkem 61 fotopanelech tak mohou návštěvníci shlédnout velké množství fotografií, které dosud ještě veřejnost neměla možnost spatřit. Výstavu připravil Jindřich Polák, amatérský historik, kronikář a fotograf z Jaroměře. Snímek nahoře je ze samého začátku války a to z obsazení Jaroměře německými vojáky v první den okupace 15. 3. 1945 , kdy Němci obsadili všechna klíčová místa – mezi nimi i budovu Pošty. Spodní snímek je naopak z konce války: ve čtvrtek 10. května 1945 v 7:10 hodin Rudá armáda osvobodila Jaroměř. Na balkonu radnice na náměstí promlouvá zástupce sovětů podplukovník Fajanc.