„Stránky jsou ve startovním provedení a budou se nadále rozvíjet,“ uvedl Václav Jirka.

Včelařský spolek v Jaroměři patří k nejstarším v České republice. Byl založený již roku 1868 jako včelařský spolek pro Jaroměř a okolí. Počet členů se v posledních letech přehoupl přes 100 a počet jimi chovaných včelstev se pohybuje kolem 1200. Cílem spolku je sdružovat chovatele včel a další zájemce o včelařství, poskytovat jim informace a školení důležité pro chov včel,zajišťovat péči o zdraví včel a dodávku léčiv ve spolupráci s okresní veterinární správou a místní samosprávou.