Před 40 lety zemřel dne 1. července 1968 v Jaroměři ve 72 letech František ČERNÝ, český zahradník- pěstitel a šlechtitel květin, amatérský režisér a herec, autor dvou odborných a dvou memoárových knih, nositel Řádu práce (30.4.1968). Narodil se dne 2. prosince 1896 v Jaroměři v rodinném domě čp. 139, kde pokračoval v zahradnické tradici svého otce a zde vybudoval prosperující zahradnický a šlechtitelský závod. Se svou manželkou Marií, rozenou Mojžíšovou (1903-1987) z Náchoda, v letech 1934-1963 vyšlechtil celkem 18 uznaných a registrovaných novinek květin, zejména petúnií, begonií, cinerárií a konvalinek a jejich výpěstky získaly 29 medailí na československých i zahraničních výstavách. Napsal dvě odborné publikace a velmi zajímavé vzpomínkové paměti Šel zahradník do zahrady (1971) a Zahradníci (1975), které k vydání připravil jeho syn, univerzitní profesor PhDr. František Černý, DrSc., narozený 21.února 1926 v Jaroměři , známý divadelní vědec, pedagog a spisovatel, rovněž za nacistické okupace vyučený zahradník u svého otce. Zahradník Fr. Černý senior v letech 1918-1946 sehrál 68 představení, v nichž 113krát vystoupil jako amatérský herec, a některé inscenace sám režíroval. Lásku k divadlu přenesl i na svého staršího syna Františka.

Jeho mladší druhý syn Ing. Jan ČERNÝ, narozený před 80 lety dne 17. srpna 1928 v Jaroměři v rodném domě v Husově ulici čp. 139, pokračoval v rodinné tradici jako významný vedoucí šlechtitel květin se svou manželkou Alenkou, rozenou Prokopovou (1928-2000) ze Rtyně v Podkrkonoší. Jako vedoucí šlechtitel, absolvent zahradnické školy v Lednici na Moravě a zahradnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně (1948-52, zemědělský inženýr), se zaměřil na hybridní záhonové begonie, petúnie a víceliniové odrůdy bramboříků. Se svou manželkou vyšlechtil takřka 50 nových odrůd květin a na domácích i zahraničních zahradnických výstavách získal od roku 1961 za nové výpěstky 5 zvláštních cen a 152 medailí (z toho 66 zlatých, 41 stříbrných a 45 bronzových). Jeho šlechtitelská práce byla rovněž několikráte oceněna. Zásluhy pro rodné město ohodnotili pamětní medailí města Jaroměře k 850. výročí první písemné zmínky o Jaroměři (1976). Vždyť pro naše město byl velmi užitečný jako regionalista, člen muzejní rady a komise pro životní prostředí MěNV i jako zpravodaj a konzervátor státní památkové péče a ochrany přírody. Věnoval se fotografování, zhotovení barevných diapozitivů a vytvořil pro město cennou dokumentaci a pasportizaci veřejné zeleně. Dal podnět k založení fotokartotéky podobizen občanů města.
Ve sborníku Jaroměř 1126-1976 (1976), jehož vydání jsem inicioval a redigoval, Ing. Jan Černý sen. zde opublikoval důležitý katalog jaroměřských a josefovských veřejných parků, na jejichž zahradnické úpravě a rekonstrukci se podílel. Zemřel náhle ve věku 52 let dne 16. září 1980 ve svém bytě v Jaroměři. V rodinné zahradnické a šlechtitelské tradici nyní pokračují ve vlastní firmě jeho synové Ing. Josef a RNDr. Jan Černí v Jaroměři.

(Jiří Uhlíř)