Náchod
Státní zámek:

Náchodský zámek je rozsáhlý stavební komplex o pěti nádvořích. Z gotického hradu založeného v polovině 13. století byl na počátku 17. století přestavěn na zámek v renesančním stylu. Svou dnešní architektonickou podobu získal v době baroka.
K zámku náleží také francouzská zahrada z poloviny 18. století a anglický park. Mezi nejzajímavější expozice patří zpřístupněné historické interiéry z období vlády rodu Piccolomini, jejichž součástí jsou sbírky bruselských gobelínů a obrazů květinových zátiší. Dále lze navštívit hladomornu, gotické sklepy, zámeckou věž s překrásným pohledem na město a vyhlídkové terasy. Na zámku jsou také dva medvědi Ludvík a Dáša, kteří obývají starý hradní příkop. Víkendové projížďky kočárem.
Návštěvní doba:
Denně 9.00 - 17.00 mimo pondělí.

Běloveský pevnostní skanzen

Skanzen zahrnuje čtyři pěchotní sruby N-S 82 Březinka, N-S 81 Lom, N-S 84 Voda a N-S 79 Hrobka a dva objekty lehkého opevnění na Babí a ve Sněžném. Všechny objekty spojuje naučná stezka. Unikátní expozice jsou věnovány historii československé armády v letech 1918 až 1945 a obsahují množství dobových zbraní, uniforem a dalších exponátů.

Pevnost Dobrošov:

Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Československá armáda 1. republiky v miniatuře autora Libora Šušlíka, umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
Návštěvní doba: Denně 10.00 – 12.00 a 13.30 – 18.00 mimo pondělí.

Červený Kostelec
Domek Boženy Němcově:

Domek, kde krátce bydlela Božena Němcová a kde svou živnost provozoval kupec Augustin Hůlek. Je zde vystaven originál portrétu novomanželky Boženy Němcové.
Návštěvní doba: Denně 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 mimo pondělí.

Nové Město nad Metují
Zámek:

Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století přestavěný raně barokně v 17. století. Historické interiéry obnovené podle projektu Dušana Jurkoviče, zahrada se sochami Matyáše Bernarda Brauna, vyhlídková věž, galerie, expozice historických kočárků. Návštěvní doba:
Denně 9.00 - 16.00 mimo pondělí.

Ratibořice
Státní zámek:


Empírově upravený barokní zámeček ve stylu malých italských letohrádků. Vnitřní zařízení a původní malby představují prostředí, v němž žila kněžna Zaháňská, dále historie rodu Schaumburg-Lippe, zámecký anglický park a skleník.
Návštěvní doba:
Denně 10.00 - 16.00 mimo pondělí.

Babiččino údolí

Národní přírodní památka s rozsáhlým chráněným územím a památky a expozice přibližující dobu a postavy z knihy Boženy Němcové – Babička. Navštívit můžete Rudrův mlýn, historický vodní mandl, Staré bělidlo a Viktorčin splav na řece Úpě.
Návštěvní doba:
Denně 10.00 - 17.00 mimo pondělí.

Broumov
Benediktinský klášter:

Benediktinský klášter sv. Václava s kostelem sv. Vojtěcha byl založen v polovině 14. století. Rozsáhlý komplex byl několikrát přestavován, dnešní podoba představuje vrcholně barokní období. Bohatá výzdoba vnitřních prostor, oltářní obrazy, prelatura. refektář, historická knihovna. Vystavuje kopii tzv. Turínského plátna, ve kterém mělo být zabaleno tělo ukřižovaného Ježíše. Součástí kláštera je i Muzeum Broumovska. Prohlídky každou hodinu.
Návštěvní doba:
Denně 9.00 - 16.00 mimo pondělí.

Jaroměř
První vojenskohistorické muzeum M. Frosta:

Historie rakouskouherské armády, události 1. světové války, českoslovenští legionáři, výstavba pohraničního opevnění, průběh 2. světové války a vývoj čsl. armády i nové válečné konflikty.
Návštěvní doba:
Denně 9.00 - 17.00 mimo pondělí.

Železniční muzeum
Výtopna Jaroměř

Společnost pro záchranu, obnovu a provoz historických železničních vozidel. Více než sto let stará výtopna parních lokomotiv připomíná atmosféru doby, kdy železnici vládla pára. Mezi exponáty najdete osm parních lokomotiv, nejstarší pochází již z roku 1873, též zde naleznete unikátní ozubnicovou lokomotivu z roku 1901 která sloužila na trati Tanvald – Kořenov, elektrickou akumulátorovou lokomotivu Ringhoffer z roku 1916, motorové lokomotivy, inspektorskou auto-drezínu Tatra, železniční nákladní, osobní vozy a mnoho dalších exponátů. V určených víkendech se pořádají nostalgické jízdy vlaků s parní lokomotivou Velký Bejček.
Návštěvní doba:
Denně 9.00 - 16.00 mimo pondělí.

Pevnost Josefov

Nejrozsáhlejší podzemní komplex s chodbami v délce téměř 45 km. Pevnost Josefov byla postavena v letech 1780 až 1787
z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. Dnešní prohlídková trasa zahrnuje pozemní chodby v délce 1 km, ubytovací kasematy, lapidárium barokních soch Matyáše Bernarda Brauna, valy bastionu.
Návštěvní doba: Denně 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 mimo pondělí.

Adršpach
Skalní město:

Národní přírodní rezervace. Impozantní pískovcové skalní útvary, tajuplné soutěsky, úzké průchody, gotická branka, jezírko v lomu, velký vodopád, projížďky na lodičkách po jezírku.
Návštěvní doba: Denně 8.00 - 18.00.

Teplice nad Metují
Skály:

Izolované skalní věže a pilíře, divočejší a souvislejší skalní stěny, úzké soutěsky, Podsvětí a Sibiř, zřícenina hradu Střmen.
Návštěvní doba: Denně 8.00 - 18.00.