Proč dochází k některým událostem, proč věci fungují určitým způsobem? Nabádá čtenáře, aby se na chvíli zastavili a nad některými věcmi se zamysleli. Některá z témat, jež ho zaujala: proč se med rozlévá po chlebu do všech směrů a proč právě určitou rychlostí? Co způsobuje, že se na hladině horké kávy v šálku vytvářejí podivné světlejší skvrny oddělené tmavými pruhy? Dokáže se i člověk, podobně jako netopýři a delfíni, orientovat podle odražených zvukových vln? Proč se mnozí lidé budí i bez budíku vždy ve stejný čas?

Proč komáři štípou jen některé lidi? Jak nás komár najde? Proč čas utíká rychleji, když se dobře bavíme? Autor poutavě proniká do skutečností, z nichž se skládá náš fyzický a psychický svět. V mnoha případech se nezabývá právě tím druhem výzkumu, za jaký se uděluje Nobelova cena, ale věcmi, které nás přimějí, abychom trochu víc přemýšleli o svém životě.