Stalo se pravidlem, že se její čtenáři setkávají se známými osobnostmi, že se zde uvádějí nové knihy věnované regionu a pořádají populárně naučné přednášky. Mezi hosty knihovny byla i tak významná jména jako Jiří Mucha, Egon Bondy, Robert Fulghum, Arnošt Lustig, Petr Šabach, Babara Nesvadbová a další. V čítárně knihovny vystavovali vedle regionálních výtvarníků hudebník a malíř Jan A. Pacák, jeho celoživotní přítel Ivan Mládek, ilustrátor Pavel Růt či populární kreslíř Honza Volf.

V příštím roce uplyne dvacet let od doby, kdy broumovští knihovníci začali spolupracovat se svými kolegy z nedaleké polské Nové Rudy a tuto spolupráci postupně rozšířili i na další knihovny, instituce a osobnosti v polském příhraničí. Samozřejmě se nemohla minout s projektem Sousedská setkávání, který letos probíhá mezi Broumovem a nedalekým polským Radkovem.

Ve spolupráci s polskými partnery knihovna systematicky zmapovala literaturu, jež se týká regionu na obou stranách hranice Broumovského výběžku. Výsledek rešerší pak posloužil jako základ pro jednání nedávné konference „Regionální literatura z obou stran hranice“. Jako materiál pro konferenci byl vydán stejnojmenný výběrový bibliografický soupis odborné literatury o česko-kladském regionu. Ten je v zdarma k dispozici ve zdejších knihovnách a může posloužit školám, informačním centrům a dalším zájemcům. Hlavní referáty na konferenci přednesly věhlasná polská autorka Olga Tokarczuková (obraz kraje v její tvorbě) a spisovatelka a vydavatelka Eva Koudelková (pověsti z obou stran česko-kladského pomezí - podrobně o konferenci v Náchodském deníku z 8. 10.)

Sama Olga Tokarczuková v rámci uvedeného projektu už začátkem roku představila čtenářům česká vydání svých knih. Příznačné bylo, že v kavárně Hotelu Veba se přitom sešel přibližně stejný počet Čechů a Poláků. Autorka je pro své krajany opravdu velkou osobností, setkání s ní si tedy nenechali ujít ani čtenáři z blízkého příhraničí, ani příslušníci malé polské komunity, která se v obcích okolo Broumova vytvořila.
Úspěšným podnikem byl také čtenářský zájezd za pověstmi kladských Čechů. Tři desítky čtenářů navštívily s Evou Koudelkovou místa v „českém koutku“ Kladska, kde se odehrávají pověsti z její knihy Od Homole k Hejšovině. Průvodcem po krajinných zajímavostech byl přitom speleolog a znalec regionu Jiří Kopecký. Čtení pověstí a dalších literárních ukázek na místech, k nimž se vztahují, bylo pro zúčastněné silným zážitkem. Nevlídné počasí, mlha a déšť nečekaně umocnily romantiku Bludných skal na Boru i okolních míst.

Knihovna v projektu nakoupila několik desítek knih, průvodců, map a obrazových publikací v češtině i v polštině, vztahujících se k blízkým i vzdálenějším místům sousední země. Knihy budou umístěny na zvláštním místě v knihovně a budou se, pochopitelně, nadále doplňovat.
V projektu připraveném na další léta hodlá knihovna mimo jiné představit příhraniční literáty, výtvarníky a fotografy a pro tato setkávání i pro studium regionálních materiálů vytvořit čtenářům co nejpříjemnější prostředí.

(Jan Meier)