Letos se posluchačům jak z České Skalice, ale i z Rychnova nad Kněžnou, Jaroměře, Náchoda, Dobrušky, Nového Města nad Metují a dalších měst a obcí představil komorní sbor Arcadia z kolumbijského Medellínu a moskevský Ruský kánon.

Oba sbory letos patřily mezi špičkové účastníky prestižního mezinárodního soutěžního festivalu akademických pěveckých sborů IFAS Pardubice a navíc je dirigovaly významné a ve světě uznávané dirigentky Cecilia Espinoza Arango (Arcadia) Olga Burova (Ruský kánon).

V programu obou sborů na vystoupení 6. července v České Skalici byly zařazeny skladby duchovní, lidové a navíc sbory posluchačům přednesly i část soutěžního repertoáru. Festival IFAS Pardubice je součástí Roku české hudby, propaguje a šíří českou hudbu v zahraničí. Proto jsou povinnými soutěžními skladbami také díla českých skladatelů. V České Skalici zazněly písně od Zdeňka Lukáše a Bohuslava Martinů.

Moskevský Ruský kánon vychází svou interpretací hudebních skladeb z tradiční ruské pěvecké školy. Klasické podání sborového zpěvu bylo na koncertě zpestřeno zajímavým aranžmá ruských lidových písní. Například Porushka-Paranya s „pódiovým bubnováním" velmi zaujala i nejmladší posluchače.

Kolumbijská Arcadia byla temperamentním sborem. Již v první části svého vystoupení dokázala nadchnout posluchače provedením náročné skladby Kýrie od Alberto Balzanelli. Druhou část svého vystoupení Kolumbijci věnovali temperamentním lidovým písním své země a karibské oblasti. Posluchačům se představil i druhý dirigent jejich sboru, Juan David Osorio.

Vyvrcholením koncertu byla společná píseň obou pěveckých sborů „An Irish Blessing" od skladatele Jamese E. Moora, která zaznívá při mezinárodních setkání pěveckých sborů, jako hymna přátelství a pěvecké umělecké sounáležitosti.

Lze bez nadsázky říci, že oba sbory zanechaly v posluchačích velmi silný dojem. Na druhou stranu se naši umělečtí hosté velmi upřímně a nadšeně vyjadřovali o atmosféře a vzájemném propojení s posluchači během koncertu a také o kulturně-poznávacím programu, který jim organizátoři a pořadatelé tohoto koncertu připravili. Velice nás těší i slova uznání od ředitelky festivalu IFAS Pardubice, paní Aleny Mejstříkové a zástupce poskytovatele grantu Královéhradeckého kraje, Pavla Mertlíka, který byl koncertu také přítomen.

Velmi se vážíme osobní záštity, kterou nad koncertem převzali místopředseda vlády, Pavel Bělobrádek, který se však z důvodů narození dcerky Aničky nemohl koncertu osobně zúčastnit a Pavel Svoboda, který zase plnil povinnosti v EP. Stejně tak si vážíme záštity města Česká Skalice.

Způsobem realizace tohoto mezinárodního festivalového koncertu jsme velice dobře představili Českou republiku, Královéhradecký kraj a město Českou Skalici nejen v zahraničí, ale i v České republice.

Zajištění koncertu a realizace výjezdního programu pro oba zahraniční sbory vyžadovalo velké nasazení a obětavost jak od všech českoskalických dobrovolníků tak i od pardubických organizátorů IFASu a uskutečnilo se díky finanční podpoře našich sponzorů.

Poděkování si zaslouží všichni ti, kteří nám koncert pomohli zorganizovat a ti, kteří měli zásadní podíl na zajištění tohoto koncertu.

Za pořadatele Ing. Jan Vlček