Kniha přibližuje čtenářům nejnovější poznatky o Krkonoších a nabízí komplexní pohled na celé pohoří bez ohledu na státní hranici.
Na celkem 110 kapitolách se podílelo takřka 150 autorů českých i polských, obrazový doprovod tvoří na 1750 fotografií a dobových ilustrací, 170 mapek a plánků a 130 tabulek a grafů.
Připojené CD obsahuje mimo jiné seznamy jednotlivých druhů živočichů a rostlin a obsáhlý seznam literatury.
Knihu doplňují podrobné rejstříky a výběrový česko-německý a polsko-německý místopisný slovníček, na závěr pak esej o Krkonoších jako zdroji inspirace.
Encyklopedie Krkonoš je první komplexní knihou o horách, které patří v Čechách k nejpopulárnějším. Nesmírně oblíbeny jsou i u našich polských a německých sousedů.
Shrnuje všechny dostupné informace o vzácné krkonošské přírodě, o bohatých a rušných dějinách, které přinesl běh času a lidé usazující se v drsném, leč malebném kraji, o kultuře, kterou krkonošský lid za staletí vytvořil, a o současnosti a budoucnosti jejího rozvoje.
Krkonoše jsou vůbec poprvé popsány úhrnně ve své celistvosti, česká a polská část společně.
Více: www.krnap.cz