ednou ze sportovních disciplín, volontiž, předvedla děvčata ze Žamberka. Romana Hájková předvedla výcvik koně pro potřeby filmařů. Zvíře se nesmí bát nezvyklých předmětů, v ukázce se nechalo celé zabalit do plachty. Zaujal také výcvik husarů z Náchoda, kteří šavlemi sráželi melouny. Zájemci měli možnost se projet v kočáru, dětem se líbila jízda na ponících.

Lidoví řemeslníci předváděli svůj um při výrobě keramiky, šperků nebo dřevěných předmětů. V stálém obležení byly také dva kovářské stánky. „Účast nás potěšila, jenom to horké počasí není pro koně nejlepší,“ řekla Jitka Černá z Pony centra. Vše dotvářely desítky stánků sklasickými výrobky. Otevřen byl také hospital. Vknížecích komnatách, které nejsou běžně přístupné, se konala výstava o starokladrubských koních, expozice fotografií Kuksu a dřevořezeb.

Odpoledne se téměř o tři století zpět přenesli návštěvníci při rekonstrukce události zčervence 1729. Tehdy na panství hraběte Františka Antonína Šporka vtrhla císařská vojska. Na udání jezuitů ze sousední Žirče hledali zakázané knihy. Zabavili jich několik stovek, na vozech je odvezli do Prahy. Zpět se vzácné tisky vrátily hraběti, který byl známým mecenášem umění, vrátily až po mnoha měsících. Navíc pouze část znich. Vojáci si při prohlídce počínali neurvale, dovolili si i na tehdejší dobu nevídanou věc, když zastavili pohřební průvod. Knihy hledali dokonce i vrakvi.

Už několik let připomíná tuto epizodu českých dějin skupina nadšenců ze sdružení Fons vivus. Letos se na představení v režii Petra Haška podílel divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten Kuks, Vojensko-historický a muzejní spolek Trutnov s Kavalerií Náchod. dorazil kočár shrabětem Šporkem a jeho družinou. Tu tvořili například sochař Matyáš Braun, básník Hancke nebo výtvarník Michael Rentz. Hrabě se přivítal spoddanými a zámeckým personálem. Předal ceny vítězům turistického putování. Potom už na scénu vtrhli vojáci. Zakázali Šporkovi, aby vycházel ze svých komnat, ten jim ale předložit potvrzení od lékaře, že musí chodit na procházky. Humorně pojatá rekonstrukce byla také ukázkou historických kostýmů a dobových vojenských uniforem. Večer zakončilo vystoupení skladatele a muzikanta Miroslava Vobořila a ohňostroj.