Děti se 6. října od 15 hodin setkají se známými postavami - zlým králem, jeho sloužícím Jiříkem i krásnou princeznou Zlatovláskou.

Dílo je hodnotné pro vysokou uměleckou kvalitu i z důvodu dokumentačního a badatelského, neboť Iwan zachycoval podoby přírodních i sídelních lokalit a díky tomu existují stovky jeho obrazů o stavu krajiny a osídlení před r. 1945 na obou stranách hranice.
Dílo Friedricha Iwana se v neděli bude loučit s Muzeem Broumovska