Provázali Křemílek a Vochomůrka

Celým programem provázely ústřední večerníčkové postavičky Křemílek a Vochomůrka. Karneval byl plný her a soutěží, na každé dítko čekala některá ze spousty připravených pěkných cen.

Po celé odpoledne se vydatně tančilo za hudebního doprovodu Josefa Langra z Hronova. Ti nejmenší se vrhli do víru tance v doprovodu některého z rodičů, ti odrostlejší se již postarali o zábavu zcela sami.

V průběhu programu vybírala bedlivým okem porota složená z pořadatelů karnevalu nejlepší masky. Ty byly následně vyhodnoceny a oceněny drobnými dárky.

Chtěli tancovat až do večerních hodin

Během bohatého programu se všichni caparti do sytosti vyřádili, i když některým to ještě ani tak nestačilo a nejraději by zůstali dovádět až do večerních hodin. Ale všechno jednou končí a tak si budou muset počkat na další maškarní rej opět za rok. (jim)