Součástí oslavy bude i ukázka bitvy americké jednotky s německou posádkou. Pro všechny návštěvníky je připraven bohatý program, který zahájí v 11.30 hodin dechový orchestr VČE z Hradce Králové. Během dopoledne vystoupí mažoretky ze souboru Scarlet Jaroměř.

Přibližně ve 14. hodin se předpokládá příjezd kolony historických vojenských vozidel. Následovat bude demonstrace bitvy před Masarykovým domem. Odpoledne v lázních zpříjemní kapela New Dixie z Liberce. Na závěr celého dne je připravena taneční zábava v restauraci Pod kaštanem, která začne v 19 hodin. Po celý den bude všem dětem k dispozici dětský koutek se zábavným programem a atrakcemi. Také nebude chybět bohaté občerstvení s polní kuchyní.


Mise Velichovky 2008 - přehlídka vojenských vozidel

Dne 7.5.1945 vyrazila z Plzně 23. squadrona 16. obrněné divize 3. armády USA generála George S. Pattona. Ozbrojená mise pod velením podplukovníka Roberta H. Pratta přijela do Prahy a 8. května pokračovala přes Hardec Králové, Hořice v Podkrkonoší do areálu Lázní Velichovky, kde jednala o kapitulaci německé armády Mitte, která zde měla hlavni velitelství.

Při této příležitosti pořádá Vehicle club WW II PRAHA 13. ročník srazu vojenských, amerických a historických vozidel pod názvem
MISE VELICHOVKY 2008.

Ve středu 7. května 2008 byl sraz všech účastníků od 16 do 22 hodin v areálu kempu U věže v Hořicích v Podkrkonoší. Zde je výstava všech vojenských, historických a amerických vozidel a od 19 hodin se konala diskotéka Vojty Páva.

Ve čtvrtek 8. května 2008 ve 13 hodin vyrazí kolona všech vozidel z kempu U věže do areálu Lázní Velichovky, kde proběhne u pomníčku 23. squadrony 16. obrněné divize 3. armády USA oslava konce Druhé světové války, výstava vojenských, amerických a historických vozidel a od 14:30 h. ukázka bitvy mezi americkou squadronou a německou posádkou.

8. května- lázeňský park
Doprovodný program k akci Mise Velichovky

11:30 - dechový orchestr VČE
14:00 - příjezd kolony vojenských historických vozidel
14:30 - demonstrace bitvy
15:00 - New Dixie Liberec
19:00 - Taneční zábava ( v restauraci Pod kaštanem