Pondělníhosté byli prvními, kteří se mohli seznámit s výsledky osmnáctiměsíční práce stavařů, jenž se podíleli na rekonstrukci budovy vystavěné v letech 1928 – 1929 podle návrhu architekta Jindřicha Freiwalda. Novoměstské čtenářské veřejnosti se dveře nové městské knihovny oficiálně otevřou dnes odpoledne.

Návštěvníci knihovny si tak ode dneška mohou prohlédnout novou podobu někdejší pošty, nově doplněné vnitřním vybavením, které právě pro novoměstskou knihovnu navrhl akademický architekt Zdeněk Tomek. Nové Město se tak může pyšnit moderní knihovnu odpovídající současným požadavkům.

Budova dnešní městské knihovny byla uzavřena v roce 2007, poté, co se Česká pošta přesunula do svého současného sídla na náměstí Republiky. V dubnu 2009 zde byly zahájeny stavební práce, které byly dokončeny v září 2010. Během tohoto období prošla budova bývalé záložny komplexní rekonstrukcí, která této kulturní památce navrátila ztracený lesk.

Investice do stavby představovala zhruba 58 milionů korun, zhruba 92,5 % z této částky bylo uhrazeno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Zbylé finance byly hrazeny z rozpočtu města.

V knihovně bude veřejnosti k dispozici půjčovna pro dospělé v I. nadzemním podlaží, která vznikla právě v prostoru někdejších poštovních přepážek.
Žluto–modře laděné dětské oddělení, které si díky několika velikým oknům nemůže rozhodně stěžovat na nedostatek venkovního světla, je umístěno – stejně jako internetová místnost – ve II. nadzemním podlaží.

Ve III. podlaží jsou k dispozici přednáškový sál a kanceláře knihovny. Právě přednáškový sál byl včera odpoledne „pokřtěn“ vernisáží výstavy dokumentů z života a díla fotografa a spisovatele Jindřicha Imlaufa.

Kanceláře ve IV. podlaží budou sloužit Městskému klubu. Suterén budovy pak disponuje řadou skladovacích prostor. Zajímavostí je, že je zde i trezorová místnost, která je snad jediným místem objektu, jež neprošla rekonstrukcí.

Osoby s omezenou schopností pohybu jistě uvítají, že nová knihovna je, oproti té původní, zcela bezbariérová.

Rekonstrukce knihovny je součástí projektu Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma, jehož součástí je také rekonstrukce Husova náměstí. Ukončení stavebních prací na tomto projektu je naplánováno na listopad 2010, kdy by mělo být dokončeno zastřešení původní studny na náměstí.