Letos si jeho kulatá výročí (130 let od narození a 85 let od úmrtí) připomněl v jednom dni, avšak o to intenzivněji. Čestnou záštitu akci poskytlo Velvyslanectví Japonska v České republice.

Hlavním hostem celého „Letzelova dne“ byla režisérka a publicistka Olga Strusková, pro jejíž literární i filmovou tvorbu se stal Jan Letzel významným tématem a díky němuž navázala úzké profesní a osobní kontakty s Japonskem.

Dopoledního programu se zúčastnilo 120 studentů SPŠS a VOŠ stavební Jana Letzela v Náchodě se svými pedagogy. Ředitelkou Státního okresního archivu Náchod Lydií Bašteckou byli seznámeni se životem a především architektonickým dílem Jan Letzela, shlédli dva patnáctiminutové dokumentární filmy věnované jak světoznámému náchodskému rodákovi tak i osudu jeho nejznámější stavby - původně průmyslového a výstavního paláce, nyní Atomového dómu v Hirošimě. „Letzelův praprasynovec, architekt Pavel Hejzlar, provedl studenty výstavou, která jim představila nejvýznamější Letzelovy stavby v Japonsku,“ nastínila další část setkání studenstva s tvorbou náchodského architekta.

Odpolední program pokračoval pietním aktem u hrobu Jana Letzela na městském hřbitově, kde na příčné flétny, jejichž tóny vylákaly na nebe i sluníčko, zahrály učitelka ZUŠ Náchod Gabriela Krečmerová a její bývalá žačka, absolventka ZUŠ Lucie Hanušová. Lydia Baštecká připomněla osobu Jana Letzela a starosta Oldřich Čtvrtečka položil na hrob kytici za město Náchod.

Od 15 hodin se v aule Jiráskova gymnázia promítal 50minutový dokumentární film režisérky Olgy Struskové „Ve stopách Jana Letzela“, po němž následovala beseda a zodpovídání dotazů .

Čtvrteční celodenní program, k němuž byl vydán samostatný plakát, vyvrcholil literárně hudebním večerem ve velkém sále Mětského divadla a výstavou architektových projektů a skic ve foyer. Poutavé pasáže z knihy „Dopisy z Japonska“ četl desítkám posluchačů herec Vladimír Čech, a úryvky, popisující formou korepondence klíčové etapy Letzelova života v zemi vycházejícího slunce, svěžím závanem exotiky provzdušňovala japonská hudba, která potěšila jistě i jeden česko –japonyký manželský pár v hledišti.

Architekt Jan Letzel působil v Japonsku 14 let (od roku 1907). Během této doby projketovala realizoval téměř dvě desítky významných staveb, které dnes již většinou neexistují: podlehly požárům, zemětřesením a částečně i válečné zkáze. Jediná dochovaná stavba, Hirošimský dóm, je torzem bývalého Průmyslového paláce. Díky úsilí mnoha tisíc lidí z Japonska i ze světa, kteří uspořádali sbírku na jeho obnovu, byl již dvakrát renovován a v prosinci loňského roku přijat do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.