Výtěžek koncertu, který připravil David Novotný, a jenž se uskutečnil pod záštitou starosty Jana Birke a jeho manželky Šárky, věnují pořadatelé Domovu důchodců Marie a zdejšímu kostelu sv. Vavřince.