Vlastní hesla mají i některé části měst, jež bývaly samostatnými obcemi (Krčín, Běloves, Velká Ledhuje, Velká Ves ad.) Samostatné zastoupení mají samozřejmě pozoruhodné přírodní celky a lokality (Broumovské stěny - Hvězda, Kamená brána či Koruna zvlášť - Ostaš, Adršpašské a Teplické skály, řeka Metuje, Dubno, Klučanka aj.), ale i zajímavé památky (např. Vojenský hřbitov v Náchodě).

Součástí mnoha hesel jsou dodatky, psané volnějším slohem, jež se vztahují k významným osobnostem, událostem, pověstem a dalším zajímavostem určitého místa. Tak např. u Heřmanic najdeme pojednání o zdejším rodákovi Albrechtovi z Valdštejna a u následujících Heřmánkovic o lékaři C. F. Opitzovi, u Machova o pilotovi V. Foglarovi či u Žďáru nad Metují poznámku o zdejším dětství herečky Květy Fialové.

V hesle Běloves se dočteme i o smutném osudu lázní, při České Skalici o tradici Jiřinkových slavností, při Chvalkovicích, o Boženě Němcové i hřbitovu, který se po „Mnichovu“ ocitl v sousedním Německu atd.

Přílohy v závěru popisují zdejší CHKO a Přírodní parky, přinášejí přehled naučných stezek, významných vrcholů a rozhleden, vodních ploch, hradů, zámků, technických i lidových památek atd.

Zvláštní pojednání se věnují památkám betonových hraničních opevnění, možnostem lyžařských sportů a odrazu kraje v literatuře a umění. Knihu ilustruje na tisíc barevných vyobrazení, mapek, plánů i znaků měst.

Autoři se snažili o aktuálnost a konkrétnost. Některé z uváděných uměleckých a divadelních souborů však již v době vydání knihy zanikly a několik doporučených akcí se rovněž nekoná. To jsou ale podružnosti.

Čtenáři nezbývá než obdivovat rozsah autorské i redakční práce a ocenit dílo, jež ve své komplexnosti, šíři i hloubce záběru těžko hledá obdobu, a které, nehledě na název, zdaleka nebude sloužit jen turistice.

(Jan Meier)