Kdy vznikl nápad na postavení divadla v Hronově?
Myšlenka postavit důstojný divadelní stánek vznikla po oslavách 70. narozenin Aloise Jiráska – to bylo 1921 – a úspěšném provedení jeho hry Otec v hronovském přírodním divadle pod Homolkou. Nadšení bylo velké a 29 hronovských občanů tehdy ustavilo komitét, že budou výstavbu podporovat. Bylo založeno „Družstvo pro postavení divadla“ a 28. října 1928 za účasti Mistra Jiráska byl položen základní kámen, což se stalo pod patronací ministra školství a městské rady Hronova. Tam také při poklepu na základní kámen pronesl Alois Jirásek onu památnou větu „A dílo toto budiž požehnané“. Vy to znáte z pamětní fotografie Mistra při poklepu, no a já tam taky byl. Jestli to chcete vědět, tak jako vlče.

A Jiráskovo divadlo se pak po dostavbě otevíralo 28. října 1930…
To ano, stalo se tak za účasti představitelů ministerstva školství, rady dr. Šimáka, dále protektorů poslanců Tomáška, dr. Kramáře, dr. Preise, Hrubého, generálů Krejčího a Medka, spisovatele Kvapila, dr. Baxy, bratří Bartoňových a městské rady. Mistr Jirásek se ale otevření nedožil, zemřel 12. března 1930 a do Hronova byla pak slavnostně převezena jeho urna.

Přesto Jirásek to divadlo navštívil …
Jiráskova naprosto náhodná návštěva tohoto divadla se udála na podzim 1929, byl jsem u toho, tak podávám svědectví: Na jeho staveništi stáli členové spolku lékař Stanislav Kudrnáč, Jarka Štelzig, můj otec a já. Kolem zrovna projíždělo auto s Aloisem Jiráskem, doktor Kudrnáč je zastavil a pozval Mistra na staveniště.
Tehdy již špatně chodící spisovatel z auta ochotně vystoupil a za pomoci Jiráskova osobního šoféra Klugara a pana doktora Kudrnáče vystoupil Mistr po schodech na plochu jeviště. Na rampě jeviště pozorně - s rukou u ucha - vyslechl výklad o postupu výstavby, velikosti hlediště i umístění jeho čestné lóže - to včetně WC. Prohlídkou byl velice potěšen a se všemi se srdečně pozdravil s tím, že zítra odjíždí jako každoročně na zimu do Prahy. My už víme, že naposledy.

(Josef Krám)