„Je možné, že se děti budou i trochu bát, čeká nás totiž mimo jiné také návštěva náchodského muzea potmě, jen při světle baterek,“ vysvětluje ředitelka knihovny Ivana Votavová. „Program jsme připravili pestrý a doufáme, že ani letos se děti nebudou nudit. V rámci jedné pověsti – o prvním tkalci na Náchodsku – je čeká například úkol zkusit si jednoduché tkaní.“

Noc s Andersenem ale není jen tak pro každého. Děti si účast na ní musejí zasloužit. Od začátku roku plní v knihovně zadané úkoly a teprve jejich splněním si zajistí přespání a dobrodužnou noc v knihovně.

Truhla starého knihovníka

Čtenář je živočišný druh náročný a vybíravý. V knihovnách proto „frčí“ knihy, o kterých se píše nebo mluví v médiích. Výběr literatury je také hodně závislý od toho, co dávají v kině nebo co je momentálně v popředí zájmu. Leckdy je tak dobrá literatura v zapomnění a to se v náchodské knihovně pokusili změnit.

Další aktivitou, kterou pro tu čtenáře v březnu připravili, je Truhla starého knihovníka. Nachází se jak v dětském, tak dospělém oddělení. „Do truhly jsme našim čtenářům připravili literaturu, která je podle našeho názoru dobrá, ale zbytečně dlouho se na ni ve skladišti prášilo,“ přibližuje zajímavý nápad knihovnice Irena Macurová. „Zdá se, že se to osvědčilo – na konci každého dne je vidět úbytek knih a my je hned druhý den ráno doplňujeme.“ Pro velký úspěch se rozhodli v náchodské knihovně truhly v obou odděleních ponechat i v měsíci dubnu.

Zaostřeno na čtenáře

Městská knihovna v Náchodě vyhlásila také soutěž pro všechny amatérské fotografy. Zaostřete hledáček svého fotoaparátu na osoby čtoucí, zahloubané, soustředěné, na obvyklých i těch nejneobvyklejších místech a zmáčkněte spoušť. Své fotografie můžete přinést nebo poslat do Městské knihovny v Náchodě do 1. září 2010. Výstava fotografií pak proběhne v říjnu 2010 a porota vybere nejkrásnější z nich do kalendáře na rok 2011.

(Klára Němečková)